הקדמה:

בעקבות משבר הקורונה, הודיע האפוטרופוס הכללי, כי עד ה-31.05.2020, ניתן בתנאים מסוימים לערוך, לחתום ולהפקיד ייפוי כח מתמשך, ללא מפגש פנים אל פנים עם עורך-דין
כמו כן, עד ה-31.05.2020 ניתן לערוך, לחתום ולהפקיד, ללא מפגש פיסי עם עורך-דין גם מסמך הבעת רצון ומסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס
עורך דין שהפקיד מסמך שנערך בין ה-24.03.2020 ל-31.05.2020 ללא מפגש פיסי, נדרש לשלוח עד ה-30.06.2020, הודעה לאפוטרופוס הכללי על כך שקיים מפגש פיסי
למידע נוסף ראו הודעה לציבור באתר האפוטרופוס הכללי

עקב משבר הקורונה ולאור ההנחיות בדבר הגבלת התנועה ושמירת מרחק, הודיע האפוטרופוס הכללי כי מה-24.03.2020 ועד ה-31.05.2020, יהיה ניתן לערוך, לחתום ולהפקיד ייפוי כוח מתמשך, ללא מפגש פיסי (פנים אל פנים) בין הממנה ומיופה הכוח לבין עורך-הדין, אלא באמצעות היוועדות חזותית (וידאו קונפרנס/שיחת וידאו).

 • ככלל, עריכה, חתימה והפקדה של מסמך הבעת רצון ומסמך הנחיות מקדימות לאפוטרופוס, נעשה באופן דומה (פירוט בהמשך הדף).
הערת עריכה
הוסתרו בשלב זה ההתייחסויות לייפוי כוח רפואי עד אשר תתקבל תשובה מהאגף בנוגע להליך החתימה והעריכה
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 14:11, 12 באפריל 2020 (IDT)
הערת עריכה
בבדיקה בגוב, נראה שיש עדכון מה 14.6, אבל הקובץ הוא אותו הקובץ מה 31.5 ובפועל, להבנתי, אין שינוי או עדכון. שמתי תזכורת לסוף יוני לבדוק שוב אם יש שינוי
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:28, 16 ביוני 2020 (IDT)

מסמך ייפוי כוח מתמשך

עריכת המסמך

 • על עורך הדין לוודא כי בזמן קיום שיחות הוידאו בינו לבין הממנה לבין מיופה הכוח, הוא עומד בחובותיו ונשמרים כל התנאים והשלבים של עריכת ייפוי כוח מתמשך.
 • על עורך הדין לתעד את המפגשים בוידאו באופן מפורט (הדרך בה בוצעו שיחות הוידאו, מועדים, משתתפים וכו').
 • בסיום תקופת החירום, על עורך הדין לקיים עם הממנה מפגש פיסי (פנים אל פנים), כדי לתקף את המסמך ולוודא את כשירותו, הבנתו ורצונו של הממנה בייפוי כוח מתמשך.
 • עורך-דין שהפקיד אצל האפוטרופוס הכללי מסמך ייפוי כוח מתמשך שנערך בין ה-24.03.2020 ל-31.05.2020, ללא מפגש פיזי עם הממנה, נדרש לשלוח עד ליום 30.06.2020, הודעה לאפוטרופוס הכללי על קיום המפגש הפיסי עם הממנה.
  • את ההודעה יש לשלוח לכתובת הדוא"ל: Meeting-ycm@justice.gov.il.
 • הפקדת המסמך תבוטל בדיעבד (רטרואקטיבית), אם עורך הדין לא ישלח לאפוטרופוס הכללי הודעה כי קיים מפגש פיסי עם הממנה.
 • אם ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף עד ה-30.06.2020, לא יהיה צורך לקיים את המפגש הפיסי וייפוי הכוח יישאר בתוקף.

חתימה על המסמך

 • עורך הדין יעביר את העותק הפיסי של ייפוי הכוח המתמשך בין הממנה למיופה/י הכוח, באמצעות שליח או בדואר, בין אם הם שוהים בחו"ל או בארץ.
 • עורך הדין יחזה במסגרת שיחות הוידאו בחתימות של הממנה ושל מיופה/י הכוח על אותו עותק פיסי של ייפוי הכוח המתמשך שהועבר ביניהם.
 • המסמך הפיסי עם החתימות המקוריות של הממנה ומיופה/י הכוח יישלח חזרה אל עורך הדין, אשר יחתום עליו גם כן ולאחר מכן יוכל להפקידו.
 • על עורך הדין לשמור אצלו עותק מקורי של המסמך ולכן עליו להחתים את הממנה ומיופה/י הכוח על מספיק עותקים פיסיים כדי שאחד יישמר אצל עורך הדין ואחד יישלח בעתיד, לאחר תום מצב החירום, לאפוטרופוס הכללי.

הפקדת המסמך

שימו לב
 • החל מיום 24.03.2020, ועד להודעה אחרת של האפוטרופוס הכללי, אין להגיש ואין לשלוח את המסמך המקורי של ייפוי הכוח המתמשך למשרדי האפוטרופוס הכללי.
 • לא תתאפשר הפקדה באופן ידני או הפקדה בידי הממנה.
 • על עורך הדין להפקיד את מסמך ייפוי הכוח המתמשך באמצעות המערכת המקוונת של האפוטרופוס הכללי בלבד.
 • בתקופה שבין הפקדת מסמך ייפוי הכח המתמשך באופן מקוון ועד להודעה של האפוטרופוס הכללי בדבר חובת ההפקדה של מסמך המקור:
  • ניתן לקבל אישור הפקדה על סמך המסמכים המקוונים בלבד, בתנאי שעורך-הדין יצרף (בלשונית המיועדת לצרופות במערכת המקוונת) טופס הצהרה ולפיו:
  1. מסמך ייפוי הכח המתמשך שהוגש באופן מקוון, זהה למסמך המקור החתום בידי הממנה ומיופה הכוח.
  2. מסמך המקור שמור אצל עורך-הדין.
  3. עורך-הדין מתחייב להגיש את מסמך המקור לאפוטרופוס הכללי כאשר האפוטרופוס הכללי יודיע על כך.
  • לאחר קבלת אישור הפקדה, יהיה ניתן להכניס את ייפוי הכוח לתוקף, ככל שיידרש.

הודעה על כניסה לתוקף

 • על-מנת שייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף, על מיופה הכוח לשלוח הצהרה על כניסת ייפוי הכוח לתוקף באחת משתי דרכים:
שימו לב
 • אם יש מספר מיופי כוח, יש לצרף להודעה בדוא"ל הצהרות, צילום תעודות זהות ופרטים נוספים ליצירת קשר של כל אחד ממיופי הכוח.
 • אין להגיש ואין לשלוח את ההצהרה המקורית למשרדי האפוטרופוס הכללי.

הודעה על ביטול

שימו לב
 • ההודעה צריכה לכלול את פרטי הזהות של הממנה ושל מיופה הכוח וכן את מועד מסירת הודעת הביטול של הממנה למיופה הכוח.
 • אין להגיש ואין לשלוח את ההודעה המקורית למשרדי האפוטרופוס הכללי.

הודעה על פקיעה

שימו לב
 • ההודעה צריכה לכלול את פרטי הזהות של הממנה ושל מיופה הכוח, ציון עילת הפקיעה ומועד התקיימותה.
 • אם עילת הפקיעה היא התפטרות של מיופה הכוח אז עליו להודיע בכתב לממנה (או לקרוב שלו אם הוא לא כשיר) שהוא לא מעוניין לשמש כמיופה הכוח ולהראות את האסמכתא לאפוטרופוס הכללי.
 • אין להגיש ואין לשלוח את ההודעה המקורית למשרדי האפוטרופוס הכללי.


מסמך הבעת רצון או מסמך הנחיות מקדימות לאפוטרופוס

עריכה, חתימה והפקדה

שימו לב
 • אין חובה להפקיד את מסמך הבעת הרצון או להגיש את מסמך המקור.
 • אם מעוניינים להפקיד מסמך הבעת רצון, יש לעשות זאת באמצעות עורך-דין שיעשה זאת באופן מקוון בלבד.
 • אם עורך הדין הפקיד את המסמך, עליו לשלוח לאפוטרופוס הכללי, עד ליום 30.06.2020, הודעה על קיום המפגש הפיסי.

ביטול או פקיעה של המסמך

שימו לב
אין להגיש ואין לשלוח את ההודעה המקורית למשרדי האפוטרופוס הכללי.

חשוב לדעת

 • לפניות משפטיות בנושא ייפוי כוח מתמשך (לא לצורך הפקדות/משלוח הודעות) ניתן לפנות לאפוטרופוס הכללי בדוא"ל: ycm@justice.gov.il.
 • לתמיכה טכנית בהגשה מקוונת של ייפוי כוח מתמשך ניתן לפנות בטלפון: 08-6831664.

כתובות דוא"ל של האפוטרופוס הכללי

 • להלן כתובות הדוא"ל של האפוטרופוס הכללי, אליהן יש לשלוח את ההודעות/ההצהרות, לפי איזור המגורים:
  • מחוז תל-אביב: ycm-tlv@justice.gov.il
  • מחוז חיפה:InbalLe@justice.gov.il
  • מחוז ירושלים:HayaYe@justice.gov.il
  • מחוז באר-שבע:FaniA@justice.gov.il

חקיקה ונהלים