הקדמה:

בעקבות משבר הקורונה ועד ה-31.05.2021, ניתן בתנאים מסוימים לערוך, לחתום ולהפקיד ייפוי כח מתמשך, באמצעות שיחת וידאו
כמו כן, עד ה-31.05.2021 ניתן לערוך, לחתום ולהפקיד באמצעות שיחת וידאו עם עורך-דין גם מסמך הבעת רצון ומסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס
כאשר הופקד מסמך שנערך בשיחת וידאו, קיימת בכל זאת חובה לערוך מפגש פיזי משלים בין עורך-הדין והאדם החתום על המסמך, ולהודיע לאפוטרופוס הכללי על קיום המפגש עד ה-31.08.2021.
למידע נוסף ראו הודעה לציבור באתר האפוטרופוס הכללי

עקב משבר הקורונה ולאור ההנחיות בדבר הגבלת התנועה ושמירת מרחק, הודיע האפוטרופוס הכללי כי בין התאריכים 24.03.2020 ל-31.05.2020, היה ניתן לערוך, לחתום ולהפקיד ייפוי כוח מתמשך, ללא מפגש פיסי (פנים אל פנים) בין הממנה ומיופה הכוח לבין עורך-הדין, אלא באמצעות היוועדות חזותית (וידאו קונפרנס/שיחת וידאו).

 • ככלל, עריכה, חתימה והפקדה של מסמך הבעת רצון ומסמך הנחיות מקדימות לאפוטרופוס, נעשה באופן דומה (פירוט בהמשך הדף).
הערת עריכה
הוסתרו בשלב זה ההתייחסויות לייפוי כוח רפואי עד אשר תתקבל תשובה מהאגף בנוגע להליך החתימה והעריכה
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 14:11, 12 באפריל 2020 (IDT)
הערת עריכה
בבדיקה בגוב, נראה שיש עדכון מה 14.6, אבל הקובץ הוא אותו הקובץ מה 31.5 ובפועל, להבנתי, אין שינוי או עדכון. שמתי תזכורת לסוף יוני לבדוק שוב אם יש שינוי
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:28, 16 ביוני 2020 (IDT)
הערת עריכה
יש עדכון בגוב מ 25.6 ולפיו יש להמשיך ולפעול בהתאם להודעת האפוטרופוס הכללי מיום 24.3.20 בכל הנוגע להפקדה עד ליום 31.7.20 (בין היתר כי פורסמה טיוטה של תקנות שמנסות להסדיר הליך כזה באופן קבוע), אז לבדוק אם זה משנה משהו מבחינת המידע בערך
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 08:55, 23 ביולי 2020 (IDT)

.

הערת עריכה
עדכון מהאפוטרופוס הכללי מיום 28.4.21, לפיו ניתן לקיים שיחת וידאו עד לתאריך 30.5.21, ולקיים מפגש פיזי משלים ולשלוח עדכון עד לתאריך 31.8.21. כמו כן עדכון טופס מפגש פיזי משלים.
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 13:34, 28 באפריל 2021 (IDT)

מסמך ייפוי כוח מתמשך

תנאים לעריכת ייפוי כוח מתמשך בשיחת וידאו

 • ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך בשיחת וידאו עם הממנה או עם מיופה הכוח, רק אם אותו אדם עונה על לפחות אחד מהקריטריונים הבאים:
  • מלאו לו 65 שנים.
  • בשל מצבו הרפואי הוא נמצא בקבוצת סיכון לחלות במחלת הקורונה.

עריכת המסמך

 • על עורך הדין היה לוודא כי בזמן קיום שיחות הווידאו בינו לבין הממנה לבין מיופה הכוח, הוא עומד בחובותיו ונשמרים כל התנאים והשלבים של עריכת ייפוי כוח מתמשך.
 • על עורך הדין היה לתעד את המפגשים בווידאו באופן מפורט (הדרך בה בוצעו שיחות הווידאו, מועדים, משתתפים וכו').
 • בסיום תקופת החירום, על עורך הדין לקיים עם הממנה מפגש פיסי (פנים אל פנים), כדי לתקף את המסמך ולוודא את כשירותו, הבנתו ורצונו של הממנה בייפוי כוח מתמשך.
 • עורך-דין שהפקיד אצל האפוטרופוס הכללי מסמך ייפוי כוח מתמשך שנערך בין ה-24.03.2020 ל-31.05.2021, ללא מפגש פיזי עם הממנה, צריך לשלוח עד ליום 31.08.2021, הודעה לאפוטרופוס הכללי על קיום המפגש הפיסי עם הממנה.
 • הפקדת המסמך תבוטל בדיעבד (רטרואקטיבית), אם עורך הדין לא שלח לאפוטרופוס הכללי הודעה כי קיים מפגש פיסי עם הממנה.
 • אם ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף עד ה-30.06.2020, אין צורך לקיים את המפגש הפיסי וייפוי הכוח יישאר בתוקף.

חתימה על המסמך

 • על עורך הדין היה להעביר את העותק הפיסי של ייפוי הכוח המתמשך בין הממנה למיופה/י הכוח, באמצעות שליח או בדואר, בין אם הם שהו בחו"ל או בארץ.
 • על עורך הדין היה לצפות במסגרת שיחות הווידאו בחתימות של הממנה ושל מיופה/י הכוח על אותו עותק פיסי של ייפוי הכוח המתמשך שהועבר ביניהם.
 • המסמך הפיסי עם החתימות המקוריות של הממנה ומיופה/י הכוח היה צריך להישלח חזרה אל עורך הדין, כדי שיחתום עליו גם כן ולאחר מכן יכול היה להפקידו.
 • על עורך הדין לשמור אצלו עותק מקורי של המסמך ולכן היה עליו להחתים את הממנה ומיופה/י הכוח על מספיק עותקים פיסיים כדי שאחד יישמר אצל עורך הדין ואחד יישלח בעתיד, לאחר תום תקופת מצב החירום, לאפוטרופוס הכללי.

הפקדת המסמך

 • ניתן להפקיד את המסמך באופן מקוון בלבד, באחת מהדרכים הבאות:
 • יש לשמור העתק מקורי.
 • על עורך הדין להפקיד את מסמך ייפוי הכוח המתמשך בלבד.

הודעה על כניסה לתוקף

 • על-מנת שייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף, על מיופה הכוח לשלוח הצהרה על כניסת ייפוי הכוח לתוקף באחת משתי דרכים:
שימו לב
 • אם יש מספר מיופי כוח, יש לצרף להודעה בדוא"ל הצהרות, צילום תעודות זהות ופרטים נוספים ליצירת קשר של כל אחד ממיופי הכוח.
 • אין להגיש ואין לשלוח את ההצהרה המקורית למשרדי האפוטרופוס הכללי.

הודעה על ביטול

שימו לב
 • ההודעה צריכה לכלול את פרטי הזהות של הממנה ושל מיופה הכוח וכן את מועד מסירת הודעת הביטול של הממנה למיופה הכוח.
 • אין להגיש ואין לשלוח את ההודעה המקורית למשרדי האפוטרופוס הכללי.

הודעה על פקיעה

שימו לב
 • ההודעה צריכה לכלול את פרטי הזהות של הממנה ושל מיופה הכוח, ציון עילת הפקיעה ומועד התקיימותה.
 • אם עילת הפקיעה היא התפטרות של מיופה הכוח אז עליו להודיע בכתב לממנה (או לקרוב שלו אם הוא לא כשיר) שהוא לא מעוניין לשמש כמיופה הכוח ולהראות את האסמכתא לאפוטרופוס הכללי.
 • אין להגיש ואין לשלוח את ההודעה המקורית למשרדי האפוטרופוס הכללי.


מסמך הבעת רצון או מסמך הנחיות מקדימות לאפוטרופוס

עריכה, חתימה והפקדה

שימו לב
 • אין חובה להפקיד את מסמך הבעת הרצון או להגיש את מסמך המקור.
 • אם מעוניינים להפקיד מסמך הבעת רצון, יש לעשות זאת באמצעות עורך-דין שיעשה זאת באופן מקוון בלבד.
 • אם עורך הדין הפקיד את המסמך, עליו לשלוח לאפוטרופוס הכללי, עד ליום 31.08.2021, הודעה על קיום המפגש הפיסי.

ביטול או פקיעה של המסמך

חשוב לדעת

 • לפניות משפטיות בנושא ייפוי כוח מתמשך (לא לצורך הפקדות/משלוח הודעות) ניתן לפנות לאפוטרופוס הכללי בדוא"ל: .
 • לתמיכה טכנית בהגשה מקוונת של ייפוי כוח מתמשך ניתן לפנות בטלפון: 08-6831664.

כתובות דוא"ל של האפוטרופוס הכללי

חקיקה ונהלים