בית המשפט קבע כי מותר להפעיל מעון לאנשים עם מוגבלות בתוך שכונות מגורים, גם אם דיירי השכונה מתלוננים על ירידת ערך נכסיהם

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט השלום בירושלים
שם התיק:ה״פ 512/02
תאריך:28.04.2003
קישור:לקריאת נוסח פסק הדין
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית משפט השלום ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
פסק דין זה ניתן בבית משפט השלום.
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית המשפט המחוזי או בבית המשפט העליון,
ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.
  • פסק דין שניתן כמענה לבקשת התביעה לסגור את בית האוטיסטים בירושלים ("בית אביב") בעילת (על פי התובעים) הפרעה לא סבירה לשכנים ופגיעה כספית בהם בשל ירידת ערך הנכסים הצפוייה עקב פתיחת בית האוטיסטים בשכונת מגוריהם.
  • פסק הדין קובע כי בית האוטיסטים בירושלים לא יסגר ופסק לטובת הנתבעים.
  • בפסק הדין מציין השופט את הערך המוסף המופק בקהילה עקב שילוב פרטים בעלי מוגבלויות וקובע כי לא מתקיימת הפרעה לא מידתית לאורח החיים התקין של הקהילה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • המידע המקורי בדף זה באדיבות עמותת אלו"ט.
  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר ״נבו״