הקדמה:

בית המשפט קבע כי מותר להפעיל מעון למוגבלים בתוך שכונות מגורים, גם אם דיירי השכונה מתלוננים על ירידת ערך נכסיהם

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית משפט השלום בירושלים
תאריך:
28.04.2003


פסק דין שניתן כמענה לבקשת התביעה לסגור את בית האוטיסטים בירושלים ("בית אביב") בעילת (על פי התובעים) הפרעה לא סבירה לשכנים ופגיעה כספית בהם בשל ירידת ערך הנכסים הצפוייה עקב פתיחת בית האוטיסטים בשכונת מגוריהם. פסק הדין קובע כי בית האוטיסטים בירושלים לא יסגר ופסק לטובת הנתבעים. בפסק הדין מציין השופט את הערך המוסף המופק בקהילה עקב שילוב פרטים בעלי מוגבלויות וקובע כי לא מתקיימת הפרעה לא מידתית לאורח החיים התקין של הקהילה.

תודות

  • המידע המקורי בדף זה באדיבות עמותת אלו"ט.