הקדמה:

ממשלת ישראל מאפשרת פתיחה הדרגתית של מקומות העבודה והבילוי במרחב הציבורי
המידע בדף זה עוסק בהגבלות על מספר העובדים והנחיות עיקריות של משרד הבריאות להתנהלות במקומות שנפתחים
המידע על מקומות העבודה המותרים לפתיחה ותנאי הפתיחה מפורטים באתרים הממשלתיים השונים המפורטים בדף זה

עם החזרה לשגרה בעקבות משבר הקורונה, מאפשרת ממשלת ישראל ליותר ויותר עסקים ומקומות עבודה לחזור לפעילות.

 • תקנות שעת חירום מאפשרות לכל סוג של עסק לחזור בתנאים הספציפיים הייחודיים לו, הכוללים בין היתר, שמירה על מרחק בין העובדים או הלקוחות, ציוד מגן ומחיצות הפרדה, הגבלות על מספר אנשים הנוכחים בו זמנית באותו חלל או באותה מעלית, הפרדה בציוד המגן, והעסקת צוותים קבועים באותן משמרות.
 • במקרים מסוימים נדרש מפעיל המקום לתשאל את הנכנסים בנוגע לתסמינים כמו חום שיעול או מגע עם חולה קורונה אחר ואף לבדוק את חום גופם של הנכנסים למקום.
 • במקרים שבהם נדרש בעל העסק למלא הצהרה על עמידתו בתנאים ולהגישה למשרד הכלכלה או לרשות המקומית, ניתן למצוא את נוסח ההצהרה בקישור הזה.
 • למידע על סוגי מקומות העבודה שניתן לפתוח ועל התנאים שבהם עליהם לעמוד ראו:

מספר העובדים והמתנדבים המקסימלי שרשאים לשהות במקום העבודה

 • ככלל, המספר המקסימלי של עובדים שרשאים לשהות במקום עבודה (למעט מקומות עבודה מסוימים שלגביהם נקבעו הוראות אחרות בתקנות) הוא 10 עובדים או 30% ממספר העובדים המועסקים במקום העבודה - לפי הגבוה מביניהם. זאת עד 22.06.2020.
 • למרות זאת, כל מקום עבודה רשאי לחרוג ממכסת 30% (או ממכסת 10 העובדים), בתנאי שמתקיימים כל 4 התנאים הבאים:
  1. במקום העבודה מקפידים על התו הסגול (התנאים שנקבעו בתקנות לצורך העסקת מספר עובדים גבוה מהמכסה).
  2. המעסיק מינה ממונה על ענייני קורונה, שתפקידו לוודא שבמקום העבודה נשמרים תנאי התו הסגול.
  3. המעסיק יידע את עובדיו לגבי הכללים הקבועים בתו הסגול, וזאת באמצעות הצבת שילוט לעניין זה במקום העבודה במקום בולט לעין.
  4. המנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה באותו מקום עבודה חתמו על הצהרה בנוסח שבקישור זה.
שימו לב
במקומות העבודה הנ"ל, אם מעסיק הודיע לעובד מסוים כי הוא אינו רשאי להגיע למקום העבודה בשל הכללים הקבועים בתו הסגול, לא יגיע העובד למקום העבודה.
 • חובתו של המעסיק למנוע כניסה של עובדים למקום העבודה או שהייה של עובדים במקום העבודה מעל למספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו זמנית.
אזהרה
מעסיק שיאפשר כניסה של עובדים למקום העבודה או שהייה של עובדים במקום העבודה מעל למספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו זמנית, מבצע עבירה פלילית שעונשה 6 חודשי מאסר או קנס.

חקיקה ונהלים