כדי לכסות את הטיפול בנפגעי תאונות דרכים, בתי החולים מבקשים אישור משטרתי על מעורבות בתאונה
דף זה מפרט מהו ההליך הנדרש לקבלת האישור המשטרתי

לצורך כיסוי הטיפול בנפגעי תאונות הדרכים, מבקש בית-החולים אישור משטרתי על מעורבות בתאונה. את האישור מעביר בית-החולים לקופות החולים הנושאות בעלות הטיפול.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נהגים, נוסעים, רוכבי אופניים או הולכי רגל שהיו מעורבים בתאונת דרכים.

שלבי ההליך

 • לקבלת האישור המשטרתי, יש לפנות בהקדם האפשרי ליחידת אגף התנועה של משטרת ישראל באזור שבו אירעה התאונה.
 • על המעורב בתאונה להופיע אישית למסירת ההודעה עם תעודה מזהה, פרטי המעורבים בתאונה והמיקום המדויק שבו אירעה התאונה.
 • יש למלא "טופס הודעה על תאונת דרכים".
 • נהג יצרף להודעה את המסמכים הבאים:
  • רישיון נהיגה
  • רישיון רכב
  • תעודת ביטוח חובה
  • תעודה רפואית הנוגעת לתאונה (למשל - מכתב שחרור מחדר מיון) או העתק שלה
 • הולך רגל, נוסע ברכב, או רוכב אופניים יצרף להודעה את המסמכים הבאים:
  • תעודה מזהה
  • תעודה רפואית הנוגעת לתאונה או העתק שלה
  • פרטי הנהג והרכב המעורבים בתאונה (שם הנהג, מספר טלפון, פרטי הרכב הפוגע / הרכב שבו נסע הנפגע)
 • המסמכים שהוגשו יישארו במשטרה, לכן מומלץ להכין מהם העתקים.
 • בתאונות שבהן לא נכחה המשטרה יש לצרף ראיות המוכיחות את הנזק שנגרם לרכב, כגון: דו"ח שמאי, דו"ח מחוקר תאונות ותצלומים של הרכב.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים