הקדמה:

קבילת הידע אינה פעילה ובמקומה פועל המיזם המשותף עם הרשות לזכויות ניצולי השואה.

פרטים נוספים

פורטלים רלבנטיים:
תאריך הקמה:
מאי 2010

ערכים הממתינים לטיפול

חברי הקהילה