קרן דולב לצדק רפואי, היא עמותה הפועלת למען תיקונה וקידומה של מערכת הבריאות בישראל על ידי סיוע משפטי לפרט, אשר זכותו על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי נפגעה או קופחה. העמותה הוקמה לאחר מותה של קרן דולב ז"ל מסרטן בלוטות הלימפה, אשר חוותה קיפוח רפואי בעת מחלתה בכך שלא סופקה לה על ידי קופת החולים, תרופה שאושרה בסל התרופות לסוגים אחרים של סרטן, אך לא למחלתה. יקיריה ומוקיריה של קרן החליטו להנציח את זכרה על ידי הקמת עמותה לוחמת למימוש צדק ושוויון רפואי.
עיקר פעילות העמותה, לשם קידום קידום הצדק והשיוויון בתחום הרפואי, מתרחשת בזירה המשפטית והפרלמנטארית. כך למשל, העמותה עוסקת בהגשת עתירות ציבוריות בעניינים עקרוניים ויוזמות חקיקה בתחום הבריאות.
בנוסף, העמותה משתתפת במימון מחקרים רפואיים ומתן מלגות לקידום הידע והטיפול בארץ.

פרטים

תחומי עיסוק:בריאות
אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
דוא"ל:dolevfoundation@gmail.com
טלפון:054-6665442
פקס:077-3179741
שנת הקמה:2008
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

מטרות העמותה

מטרות העמותה הן:

  • הענקת ייצוג משפטי חינם לחולים ולמשפחותיהם, למניעתו ותיקונו של אי-צדק במימוש הזכות לטיפול רפואי.
  • פעילות בדרכים ציבוריות ופרלמנטריות לקידום וליישום זכות היסוד לטיפול רפואי.
  • פעילות בדרכים משפטיות, ציבוריות ופרלמנטריות להשגתו ומימושו של שוויון בזכות לטיפול רפואי.
  • פעילות בדרכים משפטיות, ציבוריות ופרלמנטריות להרחבת הזכות לטיפול רפואי.
  • הענקת מלגות למימון מחקרים ומיזמים בתחומי פעילות העמותה.

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות