שוטר מוסמך לדרוש מאדם להזדהות בפניו באמצעות הצגת תעודת זהות, גם אם אין חשד שאותו אדם עבר עבירה
הדרישה להצגת תעודת הזהות חייבת להיות רלוונטית למידע שנמצא בתעודת הזהות, כגון צורך בבירור מקום מגורים או מעמד אישי
לשוטר אסור לבצע פעולות שיטור נוספות כגון בירור פרטים במסוף המשטרתי או תשאול, אם אין חשד שהאדם עבר עבירה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט הגבוה לצדק
שם התיק:4455/19
תאריך:25.01.2021
קישור:לקריאת פסק הדין
 • בית המשפט הגבוה לצדק (בג"ץ) דן בעתירה שהוגשה כנגד נוהל הצגת תעודת זהות וחובת הזדהות בפני שוטר (02.220.008) מיום 6.3.2019 (הנוהל).
 • בהתאם לנוהל, שוטר רשאי לדרוש אדם להציג בפניו תעודת זהות, גם אם לא קיים חשד שאותו אדם עבר עבירה, וכן לבצע פעולות שיטור נוספות, כגון תשאול, בדיקת פרטים במסוף המשטרתי, קיום בירור טלפוני עם המוקד המשטרתי ועוד.
 • בג"ץ קבע כי חוק החזקת תעודת זהות והצגתה, אכן מסמיך שוטר במסגרת מילוי תפקידו, לדרוש מאדם להזדהות באמצעות הצגת תעודת זהות, וזאת גם אם אין חשד סביר שאותו אדם ביצע עבירה.
 • עם זאת, הדרישה לא יכולה להיות שרירותית, וחייב להתקיים קשר רלוונטי בין הדרישה להזדהות ובין המידע המצוי בתעודת הזהות (כגון מקום מגורים, מעמד אישי וכדומה), או לעצם קיומה של תעודת הזהות (למשל בשאלה האם אדם הוא אזרח המדינה).
 • לגבי פעולות שיטור נוספות כגון בירור מידע במסוף המשטרתי, נקבע כי כל עוד אין חשד לביצוע עבירה, השוטר אינו מוסמך לבצע פעולות אלה, משום שיש בהן פגיעה משמעותית יותר בזכויות אדם, כגון חופש התנועה, הזכות לפרטיות וכבוד האדם.
 • בג"ץ קובע כי הנוהל מבוטל, וכי על המשטרה לגבש נוהל חדש תחתיו אשר תואם את פסיקת בג"ץ.

משמעות

 • שוטר מוסמך לדרוש מאדם להזדהות באמצעות תעודת זהות, כל עוד המידע שבתעודת הזהות רלוונטי לסיבה שבגללה ההזדהות מתבקשת.
דוגמה
 • אדם הנוסע בכביש בתקופת הסגר נעצר על ידי שוטר ומסביר שהוא הסיע את הילדים המשותפים לגרושתו.
 • במקרה זה השוטר רשאי לבקש תעודת זהות כדי לאשר את מקום מגוריו של האדם ומעמדו האישי.
 • עם זאת, כל עוד אין חשד שאותו אדם עבר עבירה, השוטר אינו מוסמך לבצע פעולות שיטור נוספות כגון תשאול, בדיקה במסוף המשטרתי ועוד.
 • ראו גם

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים

  תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".