הקדמה:

הזכאות לסיוע בדיור הציבורי נקבעת בהתאם לשיטת ניקוד
בערך זה מפורטים הקריטריונים השונים לקבלת ניקוד והנקודות שניתנות על פיהם

הזכאות לסיוע בדיור הציבורי נקבעת בהתאם לשיטת ניקוד.

 • שלושה קריטריונים משפיעים על מספר הנקודות הניתן (ראו טבלאות בהמשך).
 • הניקוד הסופי נקבע בסיכום כלל הנקודות שניתנו בהתאם לקריטריונים.
 • שלושת הקריטריונים הקובעים הם:
 1. מספר שנות הזכאות של מבקש הסיוע. ישנן ארבע קבוצות שונות שלכל אחת מהן מחושבות שנות הזכאות באופן שונה.
  • זוגות ותיקים בישראל - שנות הזכאות זהות לפי מספר שנות הנישואין.
  • עולים חדשים - שנות הזכאות זהות לשנות הוותק בארץ.
  • יחידים - שנות הזכאות זהות למספר השנים מעל גיל 30 של מבקש הסיוע.
  • משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) - מספר השנים שבהן המשפחה היא חד הורית או גיל הילד הבוגר במשפחה (הקטן מבין השניים).
 2. מספר הילדים של מבקשי הסיוע.
 3. מספר האחים והאחיות תושבי ישראל של מבקשי הסיוע.

1. מספר שנות הזכאות

זוגות ותיקים

משך זמן הנישואין ניקוד
עד שנה 30
עד שנתיים 250
כל שנה נוספת מעל שנתיים 50

עולים

שנות הוותק בארץ ניקוד
0 30
עד שנה 250
כל שנה נוספת מעל שנה 50

יחידים

מספר השנים מעל גיל 30 ניקוד
0 30
עד שנה מעל שלושים 250
כל שנה נוספת מעל שלושים ואחת 50

משפחות חד הוריות

משך הזמן כמשפחה חד הורית ניקוד
0 30
עד שנה 250
כל שנה נוספת מעל שנה 50

2. מספר ילדים

מס' ילדים ניקוד
1 350
2 500
3 650
4 800
כל ילד נוסף 100

3. מספר אחים ואחיות תושבי ישראל

מס' אחים ואחיות ניקוד
1 50
2 100
3 150
4 400
5 600
6 650
כל אח/ות נוספים 50

תוספת ניקוד

משפחות

 • משפחות המתגוררות באזור א' (מרבית היישובים באזור המרכז בין הקריות לבאר שבע) - יחושב להן כאילו צברו 1,500 נקודות לפחות, גם אם הניקוד שצברו היה נמוך מזה.
 • משפחות שאחד מבני המשפחה סובל מנכות - תוספת של 200 נקודות.
  • משפחות עם דרגת נכות א' - הניקוד למשפחות אלו לא יהיה נמוך מ-1,600 נקודות.
  • משפחות עם דרגת נכות ב' - הניקוד למשפחות אלו לא יהיה נמוך מ-2,200 נקודות.

עולים

 • משפחות עולים - תוספת של 730 נקודות.
  • משפחות עולים בשנה הראשונה בארץ - הניקוד למשפחות אלו לא יהיה נמוך מ-1,700 נקודות.
  • משפחות עולים החל מהשנה השניה בארץ - הניקוד למשפחות אלו לא יהיה נמוך מ-1,800 נקודות.
 • משפחות עולים שאחד מבני המשפחה סובל מנכות - תוספת של 930 נקודות.
  • משפחות עולים עם דרגת נכות א' - הניקוד למשפחות אלו לא יהיה נמוך מ-1,900 נקודות.
  • משפחות עולים עם דרגת נכות ב' - הניקוד למשפחות אלו לא יהיה נמוך מ-2,200 נקודות.

יחידים

 • יחיד עם דרגת נכות א' - הניקוד ליחיד עם דרגת נכות א' לא יהיה נמוך מ-1,500 נקודות ולא יעלה על 1,890 נקודות.
 • יחיד עם דרגת נכות ב' - הניקוד ליחיד עם דרגת נכות ב' יהיה 2,000 נקודות.
 • יחיד ותיק מעל גיל 45 - תוספת של 200 נקודות. סך כל הניקוד המצטבר לא יעלה על 1,690 נקודות.

יחידים עולים חדשים

 • יחיד עולה חדש עם נכות - תוספת של 800 נקודות.
  • יחיד עולה חדש עם דרגת נכות א' - הניקוד ליחיד עולה עם דרגת נכות א' לא יהיה נמוך מ-1,500 נקודות.
  • יחיד עולה חדש עם דרגת נכות ב' - הניקוד ליחיד עולה עם דרגת נכות ב' יהיה 2,000 נקודות.

משפחות חד הוריות

 • משפחות חד הוריות - תוספת של 1,200 נקודות.