תוכנית המספקת ליווי ותמיכה לצעירים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מאפשרת להם להתנדב לשירות לאומי-אזרחי

תוכנית שירות לאומי-אזרחי לאוכלוסיות מיוחדות מיועדת לקבוצות אוכלוסייה שאינן יכולות לשרת בשירות צבאי או בשירות לאומי רגילים.

  • משתתפי התוכנית מקבלים שתי מעטפות ליווי ותמיכה:
    • מעטפת ממשלתית הכוללת שירותי ליווי והפעלה של המתנדבים. שירותים אלה ניתנים על-ידי הגופים המוכרים לשירות לאומי-אזרחי.
    • מעטפת ציבורית הכוללת שירותי העשרה והכנה לתעסוקה. שירותים אלה ניתנים על-ידי גופים מקצועיים בתחום המוגבלויות.

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

  • צעירים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי 23-18 שקיבלו פטור משירות צבאי בשל מוגבלותם.

אופן קבלת השירות

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית