ניצולי שואה שאינם מיוצגים על ידי עורך דין רשאים לבקש לקבל באמצעות פקס את החלטות ועדת הערר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
שליחת ההחלטה באמצעות פקס תיעשה בנוסף לשליחתה לעורר בדואר רשום

פרטים

ארגון מפעיל:הנהלת בתי המשפט
עלות:ללא עלות

החוק מחייב שליחת החלטות של ועדת הערר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים באמצעות פקס רק לעורכי דינו של ניצול השואה.

  • יחד עם זאת, לאור עמדת נציבות קבילות הציבור שבמשרד מבקר המדינה, הורתה הנהלת בתי המשפט למזכירויות של 3 ועדות הערר הפועלות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (בתל אביב, חיפה ובאר-שבע), כי אם עורר מבקש לקבל בפקס החלטה של אחת מוועדות הערר, יש לשלוח אותה אליו באמצעות פקס, בד בבד עם שליחתה בדואר רשום.

נותני השירות

  • הנהלת בתי המשפט - מזכירות ועדות הערר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

  • ניצולי שואה המנהלים הליכים משפטיים בפני אחת מ-3 ועדות הערר שלפי חוק נכי רדיפות הנאצים, בתל אביב, חיפה או באר שבע, והם אינם מיוצגים על ידי עורכי דין בהליכים אלה.

אופן קבלת השירות

  • על ניצול השואה לבקש ממזכירות ועדת הערר כי החלטות הוועדה יישלחו אליו למספר פקס, בנוסף לשליחתן בדואר רשום.

עלות השירות

  • ללא עלות.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות