התבנית מקבלת את הפרמטרים הבאים:

 1. מידע
 2. פיצוי
 3. איסור
 4. חשוב
 5. שאלה
 6. ממשל
 • שם הפרמטר קובע איזה אייקון יופיע לצידו (לצורך הבהרה)
 • הערך של כל פרמטר הוא כמובן הטקסט שיוצג.
 • כל פרמטר יכול להיקרא 3 פעמים, כאשר לאחר הקריאה הראשונה יש לצרף את מספר הקריאה: מידע2, מידע3.
 • שימו לב: סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגתם!

דוגמא לשימוש בתבנית:

{{עצם העניין}}
{{תקציר |תוכן=
{{דגשים
| מידע = החוק קובע כי...
| איסור = אסור לעשות
| חשוב = חשוב לדעת
| פיצוי = מגיעים לכם X שקלים
| שאלה = אולי?
| ממשל = ראו באתר הביטוח הלאומי
}}
}}
{{עצם העניין/סיום}}

והתוצאה:

הקדמה:

החוק קובע כי...
אסור לעשות
חשוב לדעת
מגיעים לכם X שקלים
אולי?
ראו באתר הביטוח הלאומי