התבנית מקבלת שם של עמוד וכותרת באותו עמוד כפרמטר יחיד, מהצורה "עמוד ראשי#כותרת כלשהי", ומשתמשת בפונקציה lsth כדי להטמיע בדף הנוכחי את תוכן המקטע שתחת אותה כותרת.

לדוגמה:

כותרת להטמעה

זהו תוכן המקטע שיוטמע.

בדיקה

נקרא לתבנית כך: {{הטמעת כותרת | תבנית:הטמעת כותרת#כותרת להטמעה}} זוהי קריאה להטמיע את תוכן הכותרת "כותרת להטמעה" אשר בעמוד זה. התוצאה: זהו תוכן המקטע שיוטמע.נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: תבנית:הטמעת כותרת