הקדמה:

הקדמה

פרטי החוק

שם החוק:
החליפו בשם החוק המלא, כולל השנה העברית והלועזית

مستجدّات على القانون

مواضيع وحقوق

تشريعات وإجراءات

أحكام قضائية

توسُّع ونشرات

مصادر