תבנית זו מקבלת כפרמטר יחיד מספר קטגוריות בפורמט קישור, ומחזירה ארגוני סיוע הנמצאים בקטגוריות אלו (תנאי חיבור - AND). עקב מגבלה של המערכת, לפעמים היא גורמת לכך שהקטגוריות האלה נכללות בעמוד עצמו, ולכן מומלץ לעבור להשתמש ב{{טבלת ארגונים2}} הפותרת בעיה זו.