תבנית זו נועדה להחליף לאט לאט את {{טבלת ארגונים}}.

ההבדל ביניהן היא ש{{טבלת ארגונים}} קיבלה כפרמטר (חסר שם) קטגוריות בפורמט קישור, כגון [[קטגוריה:סיוע משפטי]] [[קטגוריה:זכויות ניצולי שואה]], מה שגרם לייחוסן גם לדף עצמו. התבנית החדשה מקבלת את הקטגוריות כשם בלבד ומטפלת בשאילתה בצורה אחרת. דוגמה לשימוש:

{{טבלת ארגונים2|זכויות ניצולי שואה|סיוע משפטי}}