זוהי התבנית "יישוב ואוכלוסיה". צריך להיות בתסדיר הבא:


{{יישוב ואוכלוסיה
|שם=String
|אוכלוסיה=Number
|רמה=Number
}}

התבנית הזאת מגדירה את הטבלה "settlement_population". הצגת טבלה. ערכו את הדף כדי לצפות בטקסט התבנית.