תבנית זו מונעת גלישת שורה של הטקסט המופיע בפרמטר הראשון. לדוגמה, באמצעות צירוף

{{ללא גלישה|המלך אדוארד}}

לדף כלשהו, יופיעו שתי המילים "המלך" ו"אדוארד" באותה השורה.
טקסט זה מקורו בוויקיפדיה העברית.