התבנית הזאת מגדירה את הטבלה "page_metadata". הצגת טבלה.