התבנית מקבלת את הפרמטר "רשימה" ומגדירה משתנים בשם list, listEscaped ו-listFullNameEscaped.