הקדמה:

הקדמה


פרטים

الحقوق التي تبتغي الرسالة تحقيقها

مستجدّات في الرسالة

نماذج رسائل إضافيّة

صيغة الرسالة