תבנית זו מציגה הכרה בכך שמקור הטקסט הוא בויקיפדיה העברית, ואת הרשיון שתחתיו משוחרר הטקסט בהתאם לכך.

ניתן לספק את הפרמטר "קישור" המקבל שם ערך בויקיפדיה והופך אותו לקישור תקין מלא לערך בויקיפדיה העברית (בלחיצה על המילים "ויקיפדיה העברית").


הדגמה:

קוד תוצאה
{{מקור ויקיפדיה|קישור=תבנית:ללא גלישה}} טקסט זה מקורו בוויקיפדיה העברית.