תבנית זו משמשת לקישור ערכים נבחרים לקהילות הידע המקצועיות של משרד הרווחה:

  • מיועדת לשימוש בטור השמאלי בלבד
  • התיבה תופיע רק עבור עובדים סוציאליים וצוות כל-זכות.