חלק ראשון, פרמטר אופציונלי - סוג, פרמטר חובה - כותרת.

כמו כן, יש להשתמש בתבנית {{פורטל/תיבת זכויות/סיום}} כדי לסגור את התיבה.