ניתן להעתיק את הטקסט הבא לדף בו רוצים להשתמש בתבנית, ואז למלא את הפרטים:


{{פסק דין/תיבת מידע
|ערכאה=
|תיק=
|תאריך=
|קישור=
}}

  • תיק הוא מספר התיק המשפטי.