זוהי התבנית "קבוצת מרכזי שירות". שמה צריך להיות בתסדיר הבא -

{{קבוצת מרכזי שירות
|מוקד שירות=
|סוגי מרכזי שירות מקומיים=
|עמותות מקושרות=
}}

ערכו את הדף כדי לצפות בטקסט התבנית. התבנית הזאת מגדירה את הטבלה "service_centers_group". הצגת טבלה.