תבנית זו משתמשת בהרחבת לולאות על מנת לקבל מספר פרמטרים שאינו מוגבל מראש. כל פרמטר מורכב למעשה משני תתי-פרמטרים: שדהX, תוכןX. השדה הוא הטקסט המודגש מימין, והתוכן הוא הטקסט הרגיל משמאל. כל פרמטר הוא שורה בטבלה מסודרת. כאשר הפרמטרים מתחילים מ-1 (ויש לכל היותר 100). הרעיון הוא שהתבנית תשמש תבנית-אב לתבניות מידע אחרות, כאשר כל אחת עשויה להיזקק למספר שורות/פרמטרים שונה.

דוגמה

{{תיבת מידע | שדה1=שדה ראשון | תוכן1=תוכן ראשון | שדה2=שדה שני | תוכן2=תוכן שני}}

שדה ראשון:
תוכן ראשון
שדה שני:
תוכן שני

חשוב לא לדלג על מספרים. לדוגמה, אם יועברו הפרמטרים שדה1 ושדה3, רק הראשון יוצג, מפני שהלולאה שמעבדת את הפרמטרים תעצור כאשר לא תמצא את שדה2.