התבנית הזאת מגדירה את הטבלה "page_synopsis". הצגת טבלה.