תבנית זו מספקת את המחרוזת rtl או ltr בהתאם לכיווניות הממשק של הויקי הנוכחי.