תבנית זו משמשת להסרת רווח מיותר מפרמטרים המועברים לתבניות אחרות. ישנם מקרים בהם רווחים מיותרים שכאלה יוצרים כל מיני תופעות משונות (לדוגמה, התנהגות של טקסט pre).

התבנית מיועדת לשימוש אך ורק בתבניות אחרות. אין להשתמש ישירות בערכים.

Based on Template:Trim at the English Wikipedia.