הקדמה:

בתקנה זאת מחוייבים בעלי אולמות שמחה וגני אירועים כחלק מתנאי רשיון העסק- בהתקנת מד רעש המודד את עוצמת המוזיקה, ומתריע על חריגה מהרמה המותרת.
עוצמת הרעש המרבית במקומות אלו לא תהיה גבוהה מ-85 דציבלים באזורי הישיבה של האולם או של הגן. אם יחרוג הרעש מגבול זה למשך יותר מ-30 שניות, מד הרעש ינתק את החשמל למערכת ההגברה.

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס"ו-2006
שר אחראי:
שר הפנים

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

פסקי דין

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.