תקנות תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (כללים לתשלום מענק הוני למקרה מוות), תשס"ט-2009, מסדירות את שיעורו ואופן חלוקתו של המענק ההוני בין בני משפחותיהם של חיילי מילואים שנספו, לרבות חיילי מילואים שנספו לפני מועד התחולה הקבוע בחוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (1 בינואר 1999).

פרטים

שם החוק:תקנות תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (כללים לתשלום מענק הוני למקרה מוות), התשס"ט-2009
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הביטחון

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים