עיריית חיפה - לוגו.png

עיריית חיפה שמחה להכריז על שיתוף פעולה עם מיזם "כל זכות", לחשיפת תושבי העיר לזכויותיהם.

מה היא עיר זכויות?

  • עיר אשר שמה את התושבים שלה במרכז ודואגת שידעו מה זכויותיהם, יממשו אותן וכמובן ישפרו בכך את איכות חייהם
  • עיר אכפתית, חברתית, דואגת למינוף החלש והנזקק.
  • עיר שמאמינה בשקיפות וזמינות מידע לכל תושביה
  • עיר שטוב לגור בה.


תחומי זכויות שעיריית חיפה מעוניינת לקדם לרווחת תושביה