משפחה שבראשה הורה עצמאי (או בשמה הקודם "משפחה חד הורית") זכאית להטבות וסיוע בתחומים שונים, בהתאם למצבה הכלכלי ומספר הילדים עד גיל 18 הנמצאים בהחזקת אותו הורה.

חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי ("חוק משפחות חד הוריות" בשמו הקודם), מגדיר באלו מקרים הורה מוגדר כהורה עצמאי (לדוגמה: הורה רווק, אלמן או גרוש שאין לו בן זוג ידוע בציבור).
החוק קובע שורה של זכויות שניתנות על-ידי מוסדות ציבוריים ומשרדי ממשלה שונים למשפחות שבראשן הורה עצמאי. יש לשים לב שהטבות המוענקות על ידי הרשות המקומית תלויות בהחלטה של הרשות הספציפית.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים