איסור גביית דמי תיווך מעובד זר (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אסור לגבות מעובד זר תשלום עבור הנפקת אשרת עבודה או עבור הבאתו לישראל
אסור לגבות תשלום עבור איתור מעסיק מעובד שכבר נמצא בישראל
לשכות מורשות רשאיות לגבות מעובד זר בסיעוד סכומים מסוימים עבור הבאתו לארץ

אסור לגבות מעובד זר המגיע לישראל סכומי כסף כלשהם עבור הנפקת אשרת עבודה או עבור הבאתו לישראל.

  • כמן כן, לחברת כוח אדם אסור לגבות מעובד זר שכבר נמצא בישראל תשלום עבור מציאת מעסיק.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת על ידי המעסיק באופן אוטומטי.
  • במקרה שהמעסיק מפר את זכויות העובד, ניתן להגיש תלונה לממונה על זכויות עובדים זרים במשרד הכלכלה.
  • מומלץ לשמור על תיעוד התשלום (למשל: אישור בכתב של מקבל התשלום על קבלת התשלום).
  • מומלץ להסתייע בארגוני הסיוע לעובדים זרים.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

תודות

  • ערך זה נכתב בסיוע עמותת קו לעובד.