איסור פיטורי עובדת בהריון (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אין לפטר עובדת בהריון העובדת לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, אלא בהיתר מאת משרד הכלכלה
אין לפטר עובדת בהריון, בגלל הריונה, גם אם היא עובדת פחות מ-6 חודשים אצל המעסיק
במקרה של פיטורי עובדת בהריון ללא היתר, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
במידה שעובדת פוטרה שלא כדין בתקופת ההריון, היא זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק
למידע נוסף ראו סעיף 9א' לחוק עבודת נשים

אסור לפטר עובדת בהריון העובדת לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק או אותו מקום עבודה, אלא בהיתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה.

 • במקרה שהמעסיק רוצה לפטר עובדת בתקופה זו, עליו להגיש בקשה להיתר לאגף ההסדרה במשרד הכלכלה.
 • ההיתר יינתן על ידי הממונה על חוק עבודת נשים, רק אם שוכנעה כי הפיטורים אינם קשורים להריון. לממונה יש שיקול דעת לא לתת את ההיתר גם אם הפיטורים אינם קשורים להריון, לאחר ששקלה את מכלול הנסיבות הקשורות ביחסי העבודה במקום.
 • החובה לבקש היתר לפיטורי עובדת בהריון העובדת מעל 6 חודשים במקום העבודה חלה בכל מצב (גם אם נראה שאין קשר בין הפיטורים להריון).
 • פיטורי עובדת בהריון כאמור, ללא היתר, בטלים מעיקרם והעובדת תהיה זכאית לכל זכויותיה כאילו לא פוטרה.
 • פיטורי עובדת בהריון (כולל עובדת שעבדה פחות מ-6 חודשים), בגלל הריונה, מהווים אפליה אסורה על פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, והעובדת זכאית לתבוע את המעסיק ולדרוש פיצויים.

מי זכאי?

 • כלל ציבור הנשים העובדות.

תהליך מימוש הזכות

 • במידה ועובדת פוטרה שלא כדין במהלך הריונה, הפיטורים נחשבים כלא היו והעובדת רשאית לנקוט בכל אחד מהצעדים הבאים:
  • להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
  • לתבוע פיצויים מהמעסיק בגובה השכר וההטבות שלהן העובדת היתה זכאית, כאילו יחסי העובד-מעביד המשיכו והעובדת מעולם לא פוטרה.

חשוב לדעת

 • פיטורי עובדת בהריון ללא היתר מהווים עבירה פלילית (למידע נוסף ראו את פסקי הדין שלהלן).
 • עובדת הנמצאת בחודש החמישי להריונה נדרשת להודיע למעסיקה על ההריון.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופירסומים

תודות