זיכוי במס הכנסה עבור החזקת הורה או בן זוג במוסד (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובד המשלם עבור החזקת הורה או בן זוג במוסד, זכאי לקבלת זיכוי במס הכנסה
הזיכוי הוא הפחתה של חלק ממס ההכנסה שעל העובד לשלם
יש להגיש את בקשת הזיכוי במס מידי שנה
הזיכוי הוא בשיעור 35% מההפרש בין הסכום ששולם עבור שהיית הקרוב במוסד, לבין 12.5% מההכנסה החייבת של מבקש הניכוי
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים

אם הורה או בן זוג של עובד מוחזק במוסד מיוחד, זכאי העובד לזיכוי במס הכנסה.

 • הזיכוי מתבטא בהפחתת הסכום שאותו עליו לשלם למס הכנסה בגין הכנסתו.
 • הזיכוי הוא בשיעור 35% מההפרש בין הסכום ששולם עבור שהיית הקרוב במוסד, לבין 12.5% מההכנסה החייבת של מבקש הניכוי.
דוגמה:

אדם שילם סכום של 60,000 ש"ח עבור החזקת אביו במוסד. הכנסתו החייבת של הבן היא 160,000 ש"ח באותה שנת מס.

12.5% מההכנסה הם 20,000 ש"ח (12.5%*160,000).

סכום הזיכוי שיקבל הבן עבור החזקת האב במוסד: 14,000 ש"ח = 35% * (20,000 - 60,000)

מי זכאי?

 • מי שבן זוגו או הורהו משותק לחלוטין, מרותק באופן קבוע למיטה, עיוור או בלתי שפוי בדעתו.
 • הזיכוי מותנה בכך שהכנסות נטול היכולת אינן עולות על 167,000 ש"ח בשנת 2017 (169,000 ש"ח בשנים 2015-2014, 166,000 ש"ח לפני כן) והכנסות נטול היכולת ובן זוגו יחד אינן עולות על 267,000 ש"ח בשנת 2017 (270,000 ש"ח בשנים 2015-2014, 265,000 ש"ח לפני כן).

תהליך מימוש הזכות

 1. טופס 127 - תעודה רפואית שצריכה לכלול פרטים רפואיים ואבחנה ברורה ומדויקת בעברית ומאיזה תאריך אבחנה זו תקפה. את הטופס צריך למלא רופא מומחה (נוירולוג, רופא התפתחותי, פסיכיאטר).
 2. טופס 116 - בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס.
 3. טופס 116א - בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת - לשכירים.
 4. מידע לאימות זכות בין המשלם לתובע הזיכוי.
 5. חשבוניות מקור מהמוסד בו מוחזק הקרוב.
 6. טופס 106 – סך התשלומים והניכויים של העובד בשנת מס מסוימת.
 7. טופס 1301 - דין וחשבון על הכנסות (אותו מגישים בסוף שנה).

חשוב לדעת

 • יש להגיש את בקשת הזיכוי במס מידי שנה.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים