זיכוי במס הכנסה עבור החזקת הורה או בן זוג במוסד (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובד המשלם עבור החזקת הורה או בן זוג במוסד, זכאי לקבלת זיכוי במס הכנסה
הזיכוי הוא הפחתה של חלק ממס ההכנסה שעל העובד לשלם
יש להגיש את בקשת הזיכוי במס מדי שנה
הזיכוי הוא בשיעור 35% מההפרש בין הסכום ששולם עבור שהיית הקרוב במוסד, לבין 12.5% מההכנסה החייבת של מבקש הניכוי

עובד ששילם עבור אחזקת הורהו או בן זוגו במוסד מיוחד, זכאי לזיכוי במס הכנסה (הפחתה מהסכום שעליו לשלם למס הכנסה בגין הכנסתו).

 • הזיכוי הוא בשיעור 35% מההפרש בין הסכום ששולם עבור שהיית הקרוב במוסד, לבין 12.5% מההכנסה החייבת של מבקש הניכוי.
דוגמה:
 • עובד שילם סכום של 60,000 ש"ח עבור החזקת אביו במוסד.
 • הכנסתו החייבת במס של הבן היתה 160,000 ש"ח באותה שנה.
 • 12.5% מההכנסה הם 20,000 ש"ח = (12.5% * 160,000).
 • סכום הזיכוי שיקבל העובד עבור החזקת אביו במוסד: 14,000 ש"ח = 35% * (20,000 - 60,000)

מי זכאי?

 • מי שבן זוגו או הורהו משותק לחלוטין, מרותק באופן קבוע למיטה, עיוור או בלתי שפוי בדעתו.
 • הזיכוי מותנה בכך שהכנסות נטול היכולת אינן עולות על 167,000 ש"ח בשנת 2017 (169,000 ש"ח בשנים 2015-2014, 166,000 ש"ח לפני כן) והכנסות נטול היכולת ובן זוגו יחד אינן עולות על 267,000 ש"ח בשנת 2017 (270,000 ש"ח בשנים 2015-2014, 265,000 ש"ח לפני כן).

תהליך מימוש הזכות

 • על מנת לקבל את הזיכוי, יש לפנות למשרדי מס ההכנסה באזור המגורים, ולהגיש את המסמכים הבאים:
 • 8 טופס 127 - תעודה רפואית שצריכה לכלול פרטים רפואיים ואבחנה ברורה ומדויקת בעברית ומאיזה תאריך אבחנה זו תקפה. את הטופס צריך למלא רופא מומחה (נוירולוג, רופא התפתחותי, פסיכיאטר).
  • טופס 116א - בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת (לשכירים).
  • מידע לאימות זכות בין המשלם לתובע הזיכוי.
  • חשבוניות מקור מהמוסד בו מוחזק הקרוב.
 • עצמאים ימלאו בטופס 1301 (בדו"ח השנתי) את סעיף זיכויים אישיים בעד החזקת בן משפחה במוסד ויצרפו את המסמכים שצוינו.

חשוב לדעת

 • יש להגיש את הבקשה לזיכוי ממס מדי שנה.
 • אם חלפה שנת המס, העובד יכול להגיש בקשה להחזר מס בלשכת פקיד השומה שהוא משתייך אליה. ניתן לקבל החזרים עד 6 שנים אחורה.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים