זיכוי במס הכנסה עבור ילד בדיור מחוץ לבית ההורים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

הורים לילד/בוגר עם צרכים מיוחדים אשר שילמו עבור אחזקתו בדיור חוץ ביתי, זכאים לקבלת זיכוי במס הכנסה
הזיכוי ניתן רק להורים שאינם מקבלים שתי נקודות זיכוי עבור הילד

הורה אשר הוא או בן זוגו (מנישואין) שילם עבור אחזקת ילד בדיור חוץ ביתי, זכאי לקבלת זיכוי במס הכנסה.

 • הזיכוי הוא בשיעור 35% מההפרש בין הסכום ששולם עבור שהיית הילד בדיור חוץ ביתי, לבין 12.5% מההכנסה החייבת במס של ההורה.
 • הורה שהוצאותיו השנתיות על המסגרת בה שוהה ילדו אינן עולות על שמינית מהכנסתו החייבת, לא יקבל זיכוי על ההוצאות (במקרה זה יוכל לקבל שתי נקודות זיכוי בעד הילד).
דוגמה:

הורה שילם סכום של 60,000 ₪ עבור החזקת ילדו בדיור חוץ ביתי. הכנסתו החייבת במס של ההורה היתה 160,000 ₪ באותה שנה.

12.5% מההכנסה הם 20,000 ₪ = (12.5% * 160,000).

סכום הזיכוי שיקבל ההורה עבור החזקת ילדו בדיור החוץ ביתי:

14,000 ₪ = 35% * (20,000 - 60,000)

מי זכאי?

 • הזיכוי ניתן להורים לילד/בוגר עם צרכים מיוחדים, אשר משתתפים באחזקתו של הילד בדיור מחוץ לבית ההורים (דיור מוגן או מוסד).
 • הזיכוי ניתן רק להורים שאינם מקבלים שתי נקודות זיכוי עבור הילד.

תהליך מימוש הזכות

לצורך בקשת הזיכוי יש לפנות למשרדי מס ההכנסה באזור המגורים. לאיתור משרדי פקיד השומה לפי מקום הישוב.

המסמכים אותם יש להגיש:

 1. טופס 127 - תעודה רפואית שצריכה לכלול פרטים רפואיים ואבחנה ברורה ומדויקת בעברית ומאיזה תאריך אבחנה זו תקפה. את הטופס צריך למלא רופא מומחה (נוירולוג, רופא התפתחותי, פסיכיאטר) שמכיר את הילד. ניתן להוריד מכאן
 2. טופס 116א - בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת - על ההורים למלא טופס זה במידה והם שכירים. ניתן להוריד מכאן.
 3. ספח תעודת הזהות של ההורה עם פרטי הילד הרלוונטי.
 4. חשבוניות מקור או אישור מלשכת הרווחה על הסכומים שההורה שילם עבור השתתפותו במימון החזקת הילד בדיור מחוץ לבית ההורים.
 5. טופס 106– סך התשלומים והניכויים של העובד בשנת מס מסוימת.
 6. טופס 1301 - דין וחשבון על הכנסות (אותו מגישים בסוף שנה ).

חשוב לדעת

 • יש להגיש את בקשת הזיכוי ממס מידי שנה.
 • הורים לילד/בוגר הגר בדיור מחוץ לבית ההורים יכולים לבחור האם לקבל נקודות זיכוי במס בגין נטול יכולת או האם לקבל זיכוי ממס בגין אחזקה של הילד במסגרת חוץ ביתית. בכל מקרה לא ניתן לקבל את שתי ההטבות ועל כן כדאי להתייעץ עם רואה חשבון כדי להחליט איזה הטבה כדאי לדרוש ממס הכנסה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מקורות