טיפול בכספים וברכוש של בן משפחה לאחר מותו (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

תהליך הוצאת צו ירושה עלול לארוך כמה חודשים ולכן מומלץ להגיש בקשה לצו ירושה מוקדם ככל האפשר
עד להוצאת צו הירושה, יכולים היורשים הישירים של המנוח למשוך מחשבון הבנק שלו סכומים קטנים לצורך קיום, באישור מנהל הסניף

לאחר מוות פתאומי של בן משפחה (למשל, בתאונת דרכים) עולה הצורך לטפל בכספים השייכים לנפטר או להרוּג במסגרת חשבון הבנק שלו, מקום עבודתו וביטוח החיים שלו.

 • בנוסף, יש להוציא בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה שכתב המנוח, על מנת לחלק את כספו ורכושו בין יורשיו החוקיים.
 • ערך זה נועד לפרט את דרכי הטיפול בכספים במסגרות שונות אלה.

שלבי ההליך

בנקים וקופות גמל

 • חשבונות בנק - יש להעביר חשבונות הרשומים על שם המנוח לידי יורשיו החוקיים. עד הוצאת צו ירושה יוכלו היורשים הישירים למשוך סכומים קטנים לצורך קיום, בכפוף לאישור מנהל הסניף.
 • הוראות קבע - יש לבטל הוראות קבע שונות הרשומות על שם המנוח (כגון: קופות גמל, תשלום חשבונות וכדומה) או להעבירן לתשלום על ידי היורשים.
 • תכניות בנקאיות - יש לברר בנוגע לקיומן של תכניות חסכון, קרנות שונות וקופות גמל ובמידת הצורך להחליט מה לעשות בהן ועל שם מי להעבירן. במקרים מסוימים ניתן למשוך את הכספים בשל המוות (למשל משיכת כספים מתכנית "חיסכון לכל ילד" כשהילד נפטר וכן במקרה שקרובי המשפחה הם מוטבים בקופת גמל להשקעה בקרן השתלמות או בקופת גמל אחרת)
 • משכנתא - אם המת שילם משכנתא, יש לבצע תהליך שבו ביטוח החיים במשכנתא יכסה את תשלומיה העתידיים.

ביטוחים

 • ביטוח חיים ו/או מנהלים - יש לבדוק האם המנוח שילם בעבור ביטוחי חיים או ביטוחי מנהלים למיניהם או הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני ואת אפשרויות המימוש של אותם ביטוחים.
 • ביטוח הרכב - במקרה של מוות בתאונת דרכים, על בעל הרכב או יורשיו החוקיים לבדוק עם חברת הביטוח שביטחה את הרכב את נושא מימוש הביטוח בגין הנזק שנגרם לו ואת מימוש יתרת התשלומים עד תום מועד הפוליסה. למידע נוסף ראו נפגעי תאונות דרכים.
 • ביטוח תאונות אישיות של תלמידים - חוק לימוד חובה מחייב הוצאת פוליסת ביטוח לכל תלמיד הזכאי לחינוך חינם. הכיסוי תקף לכל השנה (365 ימים) וללא קשר לשאלה אם התאונה קרתה בתחומי מוסד החינוך ו/או במהלך פעילות הקשורה ללימודים. חשוב לציין שהביטוח אינו מכסה מוות כתוצאה מתאונת דרכים, מעשי איבה, מלחמה, פעולת טרור, תאונת עבודה ורשלנות רפואית. יש לבדוק את תנאי הפוליסה ואת אפשרות מימושה (המוסד החינוכי מחוייב לספק להורים העתק של הפוליסה ולסייע להורים בהגשת התביעה).

מקום העבודה

 • ביטוחים - אם מקום עבודתו של המנוח שילם עבורו ביטוחים, פנסיות ותגמולים שונים, יש לבדוק את אפשרויות מימושם. למידע נוסף ראו פנסיה וחיסכון ארוך טווח.
 • קרנות - יש לבדוק עם מקום העבודה את נושא קרנות ההשתלמות וקרנות אחרות בהן היה המנוח חבר ואת אפשרויות המימוש שלהן.

צו ירושה וצו קיום צוואה

 • אם המנוח הותיר צוואה, יש להביאה לידי מימוש ע"י הגשת בקשה לצו קיום צוואה.
 • אם המנוח לא כתב צוואה, יש להגיש בקשה לצו ירושה, שיקבע את הדרך לחלוקת רכושו בין יורשיו החוקיים.
 • התהליך עלול לארוך כמה חודשים ולכן מומלץ להגיש את הבקשה מוקדם ככל האפשר.
 • לאחר קבלת צו הירושה יוכלו בני המשפחה לגשת אל הבנק שבו התנהל חשבונו של המנוח ולקבל את חלקם בעזבון, ואל לשכת רישום המקרקעין הרלוונטית על מנת להעביר על שמם את זכויות המנוח בנכס שהיה בבעלותו.

מקורות