תשלום שכר עבור זמן הנסיעה אל מקום העבודה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ככלל, שעות בהן עשה עובד דרכו אל מקום העבודה ובחזרה אינן שעות עבודה המזכות בתשלום שכר, אלא אם נקבע אחרת בהסכם העבודה
יחד עם זאת, ייתכנו נסיבות בהן יהא מקום לחרוג מן הכלל ולהכיר בשעות הנסיעה לעבודה כחלק משעות העבודה
זמן הנסיעה לעבודה עשוי להיחשב כזמן עבודה, אם העובד נדרש להתחיל את עבודתו אצל לקוחות המעסיק, שעות הנסיעה אל הלקוח הן רבות ומהנסיבות עולה שהצדדים התכוונו ששעות נסיעה אלו יהוו חלק משעות העבודה
עובד אינו זכאי לשכר עבור שעות טיסה לעבודה בחו"ל כשהן מעבר לשעות יום העבודה, אלא בנסיבות מיוחדות
למידע נוסף ראו רשימת פסקי דין בהמשך

סעיף 1 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 מגדיר שעות עבודה כזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה.

 • על כן ככלל, שעות בהן עשה עובד דרכו אל מקום העבודה ומהעבודה, אינן שעות עבודה המזכות בתשלום שכר, אלא אם קבעו הצדדים אחרת.
 • יחד עם זאת, ייתכנו נסיבות בהן יהא מקום לחרוג מן הכלל ולהכיר בשעות הנסיעה כחלק משעות העבודה, ואז יש לשלם עבורן שכר.
 • בכל מקרה זכאי העובד להחזר הוצאות נסיעה עבור הנסיעות מביתו אל מקום העבודה ובחזרה.

נסיבות בהן עשויות שעות הנסיעה של העובד לעבודה להיחשב כשעות עבודה המזכות בתשלום שכר

 • מהפסיקה עולה כי ישנן נסיבות מסוימות, שבהן עשויות שעות הנסיעה של העובד להיחשב כשעות עבודה המזכות בתשלום שכר.
דוגמה:
 • כשבהסכם העבודה הקיבוצי החל על העובד או בחוזה העבודה האישי הסכימו הצדדים שהעובד זכאי לשכר עבור שעות הנסיעה לעבודה או מהעבודה.
 • כשעובד אינו נדרש להתחיל את יום עבודתו במשרדי המעסיק אלא אצל לקוחות המעסיק (למשל, עובד המשמש כסוכן נוסע) וזמן הנסיעה ללקוחות החברה הוא רב, במיוחד אם העובד נדרש לעבוד היקף שעות רב בהתאם לחוזה העבודה.
 • כשמהתנהגות הצדדים (העובד והמעסיק) לאורך השנים עולה שהייתה הבנה בין הצדדים ששעות הנסיעה לעבודה הן חלק מזמן העבודה.

שעות טיסה לעבוד בחו"ל

 • הכלל לפיו שעות הנסיעה לעבודה אינן מהוות חלק משעות העבודה, חל גם על שעות טיסה לעבודה בחו"ל ועובד שעושה את דרכו אל מקום העבודה בטיסה אינו זכאי לתשלום שכר עבור שעות אלה, אלא אם נקבע אחרת בהסכם עבודה קיבוצי החל על העובד או בהסכם העבודה האישי.
 • כאשר שעות הטיסה חופפות את שעות יום העבודה, זכאי העובד לתשלום שכר רגיל עבור יום העבודה, שכן אין לפגוע בשכרו של העובד עקב שעות הטיסה.
דוגמה:
 • עובד טס ביום ראשון בלילה בטיסת לילה לניו-יורק לצורך פגישה עסקית מטעם המעסיק - במקרה זה העובד לא זכאי לשכר עבור שעות הטיסה אלא אם נקבע אחרת בהסכם עבודה קיבוצי החל עליו או בהסכם העבודה האישי.
 • עובד טס ביום ראשון בבוקר לניו-יורק לצורך פגישה עסקית מטעם המעסיק - במקרה זה העובד זכאי לשכר עבור יום הטיסה ואין לנקות שכר ממשכורתו בגין שעות הטיסה, שבהן לכאורה לא עבד.
 • יחד עם זאת ייתכנו נסיבות בהן יהא מקום לחרוג מן הכלל ולהכיר בשעות טיסה, אשר הן מחוץ לשעות יום העבודה, כחלק משעות העבודה. בבואו לבחון סוגיה זו יבחן בין הדין לעבודה, בין היתר, את השאלות הבאות:
  • האם העובד ידע במועד כריתת חוזה העבודה שעבודתו תהא כרוכה בנסיעות לחו"ל והוא קיבל על עצמו את התפקיד על דעת כך?
  • מה היקף שעות הטיסה של העובד? האם הטיסות לחו"ל היו שגרת יומו של העובד או חריג לה?.
  • מה שכרו של העובד והאם שכר זה משקף תמורה ראויה בעד נכונותו של העובד לצאת לצורך עבודתו לחו"ל?
  • האם נפגע שכרו הרגיל של העובד עקב טיסותיו לחו"ל?.

מי זכאי?

 • כלל העובדים.

חשוב לדעת

 • עובד זכאי להחזר הוצאות נסיעה עבור כל יום שבו השתמש (או עשוי היה להשתמש) בתחבורה על מנת להגיע למקום העבודה, ללא קשר לשאלה האם הוא זכאי גם לשכר עבודה עבור שעות הנסיעה.

פסקי דין

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים