חוזה עבודה אישי (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

חוזה העבודה מבטא את מכלול ההסכמות וההבנות שבין המעסיק לעובד
במקרה שחל על העובד הסכם קיבוצי, חוזה העבודה האישי יכול רק להוסיף על הזכויות בהסכם הקיבוצי אך לא לגרוע מהן
סעיפים המנוגדים לחוק המצויים בחוזה עבודה עליו חתם העובד אינם מחייבים את העובד
תנאי מוסכם בחוזה ניתן לשינוי רק בהסכמה של העובד ושל המעסיק גם יחד

חוזה העבודה מבטא את כלל ההסכמות וההבנות שבין המעסיק לעובד, ומטרתו העיקרית היא להסדיר את יחסי העבודה בין הצדדים ולהגן עליהם.

 • במקומות בהם נקבעים תנאי העבודה בהסכמים קיבוציים לחוזה העבודה האישי משקל מצומצם בפירוט תנאי העבודה (להסכמים הקיבוציים השפעה גדולה יותר על תנאי ההעסקה מאשר לחוזה האישי).
 • במקרה שחל על העובד הסכם קיבוצי, חוזה העבודה האישי יכול רק להיטיב עם העובד ולהוסיף זכויות על אלו שמופיעות בהסכם הקיבוצי אך לא לגרוע מהן.
 • עובד יכול לתבוע את הזכויות המגיעות לו על-פי חוק או על-פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה, גם אחרי שחתם על הסכמה לוותר עליהן במסגרת חוזה העבודה.

סעיפים לא חוקים בחוזה עבודה

 • ישנם מקרים בהם מעסיקים מחתימים את העובדים על חוזה הכולל סעיפים מנוגדים לחוק.
 • סעיפים המנוגדים לחוק אינם מחייבים את העובד גם אם הוא חתם על החוזה.
 • חוזה עבודה יכול רק להוסיף על הזכויות שיש לעובד על פי החוק, ואינו יכול לבטל זכויות כאלו.

חוזים המנוגדים להסכמים קיבוציים

 • חוזה עבודה אינו יכול לגזול או לגרוע מזכויות הכלולות בהסכם קיבוצי (הסכם בין ארגון מעבידים ובין ארגון עובדים, בדרך כלל ההסתדרות), או בצו הרחבה של הסכם כזה.
 • הסכמים קיבוציים, המפרטים את הזכויות והחובות של העובד, קיימים בענפים ומגזרים רבים של המשק (כגון ענפי השמירה והניקיון, בחברות כוח-אדם, ועוד).
 • חוזים הקובעים תנאים הסותרים או מבטלים סעיפים של הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה (כגון "מוסכם על העובד כי ההסכמים הקיבוציים/צווי ההרחבה לא חלים עליו") אינם תקפים מבחינה משפטית.

חוזים האוסרים על פנייה לבית המשפט

 • סעיף בחוזה הקובע כי אסור לעובד לפנות לבית המשפט כדי לתבוע את המעסיק על הפרת זכויות אינו תקף.
 • פנייה לערכאות משפטיות היא זכות יסוד בסיסית של כל אדם, ולכן סעיף כזה בחוזה הוא בטל ומבוטל.

חוזים האוסרים על התארגנות

 • הזכות להתארגנות ולהקים ועד עובדים היא זכות יסוד בסיסית של כל עובד.
 • סעיף בחוזה העבודה הקובע כי אסור לעובד להתארגן אינו חוקי וולכן הוא בטל ומבוטל.
 • סעיף בחוזה העבודה האוסר להראות את תלוש השכר לעובד או אדם אחר, או לחשוף את תנאי עבודתו, אינו חוקי כי משמעותו היא איסור התארגנות.

דוגמאות לסעיפים לא חוקיים נפוצים בחוזה עבודה אישי

 • שכר כולל -
  • החוק אינו מתיר למעסיק לכלול בשכר החודשי תשלום על שעות נוספות או תוספת עבור שעות שבת, ולכן סעיף בחוזה הקובע כי השעות הנוספות נכללות במשכורת הוא סעיף בלתי-חוקי. עם זאת מעסיק רשאי לכלול בשכר תוספת גלובלית עבור שעות נוספות (בנוסף על שכר הבסיס). למידע נוסף ראו גמול גלובלי עבור עבודה בשעות נוספות, שבת וחג.
  • כל עבודה החורגת מהמסגרת הקבועה בחוק מחייבת את המעסיק לשלם גמול עבור שעות נוספות.
  • יוצאים מן הכלל הם עובדים במשרות ניהול, עבודות שדורשות מידה מיוחדת של אמון אישי או בעבודה שאינה מאפשרת פיקוח על מספר שעות העבודה.
 • ותק בעבודה-
  • כאשר הבעלות על מקום העבודה עוברת למעסיק חדש (בגלל הפסד במכרז, מיזוג, קניית המפעל וכו'), עלול המעסיק החדש להחתים עובד ותיק על חוזה שבו הוא מסכים להיחשב לעובד חדש.
  • סעיף של "איפוס" ותק הוא בלתי-חוקי.
  • המעביד החדש אומנם לא חייב לשלם לעובד חובות כספיים של קודמו (חוץ מאשר פיצויי פיטורים, הפרשות לקופת גמל ושכר), אך כל זכויותיו הסוציאליות של העובד נצברות לפי הוותק של העובד באותו מקום עבודה.
  • הוותק המלא קובע את גובה פיצויי הפיטורים, כמו גם את דמי חופשה שנתית, דמי חגים, דמי הבראה וכך הלאה.
 • עבודה בעסק מתחרה -
  • זכותו החוקית של מעסיק לכלול בחוזה העבודה סעיף האוסר על העובד לפתוח עסק מתחרה, או לעבוד אצל מתחרה, במשך תקופה מסויימת ו/או במרחק גיאוגרפי מסוים היא בעייתית למדי ולעיתים גם בלתי חוקית, שכן היא פוגעת בחופש העיסוק של העובד.
  • קיימים מקרים ספציפיים בהם הגבלה כזו תהיה לגיטימית (כאשר מדובר למשל בהגנה על סוד מסחרי, חשש לשימוש במאגר לקוחות של החברה וכדומה).
  • על-מנת שההגבלות הללו תהיינה חוקיות הן צריכות להיעשות בצורה המינימלית, המאוזנת והמידתית ביותר (ככל שההגבלה היא גורפת יותר, ארוכת טווח יותר, וחלה על עובדים "כלליים" במשרות שאינן בכירות כך היא בעייתית יותר).
  • סעיף בחוזה העבודה המטיל הגבלה שאינה מידתית וסבירה אינו תקף, ועובד המפר סעיף כזה בחוזה שחתם עליו אינו עובר על החוק ולא ייחשב כמפר את החוזה.

חשוב לדעת

 • חוזה עבודה יכול להיעשות בכתב (מומלץ), בעל-פה (הסכמה בין הצדדים בע"פ) או בהתנהגות.
 • תנאי מוסכם בחוזה ניתן לשינוי רק בהסכמה של העובד ושל המעסיק גם יחד. המעסיק אינו יכול לשנות תנאי מוסכם באופן חד צדדי. לא משנה אם התנאי סוכם בעל פה, בכתב, במפורש או במשתמע.

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע עמותת קו לעובד.