זוהי תבנית בת של {{הערה}}. היא עשויה גם לשמש כתבנית-אב לתבניות נוספות.

פרמטרים בתבנית
שם תיאור חובה?
class CSS Class שיתווסף לתבנית. לרוב משמש אותנו כדי לשנות את האייקון של התבנית, ולעיתים גם את צבעיה. לדוגמה, class=danger משנה את צבע הטקסט לאדום. לא
תיאור לאייקון טקסט שיופיע מתחת לאייקון של התבנית. ברירת המחדל של התבנית היא Warning
כותרת מופיעה כשורה נפרדת ומודגשת מעל שאר הטקסט בתבנית לא
1 (חסר שם) הטקסט בגוף התבנית כן

דוגמה לשימוש

{{אזהרה | טקסט כלשהו | כותרת = טקסט כותרת אופציונלי }}

והתוצאה:

Warning
טקסט כותרת אופציונלי
טקסט כלשהו