הגשת תביעה במסלול הרגיל
או
מסלול מהיר למקרים מיוחדים
קביעת נכות רפואית
על-ידי
הוועדה הרפואית
קביעת דרגת אי כושר
וקבלת תשובה בדואר
אם התשובה חיובית, ראו שיעורי הקצבה
אם אינכם מרוצים מהתשובה תוכלו
לערער על החלטת הוועדה רפואית
או
לערער על ההחלטה בעניין אי כושר
בכל מקרה ניתן
להגיש תביעה חוזרת
Warning
עדכונים בקצבאות הנכות.
החל מקצבת הנכות ששולמה במרץ 2018 עודכנו, בין היתר, הסכומים הבאים:
  • תוספת של 470 ש"ח משולמת לכל מקבלי קצבת הנכות (בכל הדרגות). מי ששוהה במוסד יקבל ישירות את מלוא התוספת.
  • הקצבה החודשית הנוספת (קח"ן) בשיעור הגבוה (451 ש"ח) משולמת לכל מי שזכאי לקצבת נכות בשיעור מלא (דרגת אי כושר 75% או 100%), ותיכלל בסכום הבסיסי של קצבתו (לא כתוספת נפרדת).
לפרטים נוספים על השינויים, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.