עמותת העיוורים הנעזרים בכלבי נחייה פועלת כמלכ"ר כדי לסייע לעיוורים הנעזרים בכלבי נחייה ולכאלה המעוניינים להיעזר בהם.
פעילי העמותה, העובדים בהתנדבות, מגיעים מקהילת העיוורים.

פרטים

אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
דוא"ל:info@igdu.org.il
כתובת:דוד חכמי 10, תל אביב 67778
טלפון:03-5371065
שנת הקמה:1953
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

מטרות העמותה

  • הגנה על זכותו של אדם עם עיוורון להיעזר בכלב נחייה ומניעת אפליה.
  • סיוע בתחזוקת כלב הנחייה בכל האמצעים הקיימים ברשות העמותה ופיתוח אמצעים נוספים.
  • הגברת המודעות בקרב הציבור הרחב לגבי הצרכים הייחודיים של חברי העמותה.
  • שיתופי פעולה עם גופים בעלי מטרות משותפות, לרבות בתי הספר לאימון כלבי נחייה.
  • רווחתו של אדם עם עיוורון הנעזר בכלב נחייה, וקיום פעילויות חברתיות משותפות.
  • שילובם של חברי העמותה בפעילויות הפונות לכלל האוכלוסייה, תוך דאגה להתאמות נדרשות.

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם