בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה קבועה עם עיוורון מוחלט או שרידי ראייה מועטים, שמלאו להם 16 שנים, יכולים להגיש בקשה לקבל כלב נחייה
אסור למנוע או להגביל את זכותו של אדם עם עיוורון להיכנס למקום ציבורי ולהשתמש בכל מתקן המצוי או את זכותו להשתמש בתחבורה ציבורית, בשל היותו מלווה בכלב נחייה
לפני קבלת הכלב יש לעבור קורס הכשרה שנמשך חודש בתנאי פנימייה
מי שברשותם כלב נחייה זכאים לקבל קצבה חודשית לאחזקת הכלב
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה

כלבי נחייה שעברו אילוף מיוחד ניתנים לבעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה קבועה עם עיוורון מוחלט או שרידי ראייה מועטים, בהתאם לכללי הזכאות.

אזהרה
אסור להפלות אדם שמלווה בכלב נחייה במקומות ציבוריים, בתחבורה ציבורית ובמקום העבודה.

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

 • בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה קבועה, עם עיוורון מוחלט או שרידי ראייה מועטים, שמלאו להם 16 שנים.
 • הזכאות לכלב נחייה נקבעת על-פי המלצה מבית ספר מורשה לכלבי נחייה, ומצריכה עמידה בכל התנאים הבאים:
  1. יכולת התמצאות וניידות באופן עצמאי (אין חובה להתנייד בעזרת מקל נחייה).
  2. מצב בריאותי המאפשר החזקת כלב נחייה.
  3. תנאי דיור המתאימים להחזקת כלב נחייה בתוך הבית.
  4. קיום פעילות יומיומית המצריכה ניידות, כגון: פעילות חברתית או ציבורית, תהליך שיקום, עבודה ולימודים.
  5. גילוי נכונות להכנסת הכלב לבית מצד בני המשפחה.
  6. גישה חיובית כלפי בעלי חיים, וכלבים בפרט.

אופן קבלת השירות

 • ניתן לפנות ישירות לאחד מבתי הספר לכלבי נחייה:
 • יש למלא ולהגיש טופס בקשה לקבלת כלב נחייה.
 • כמו כן, ניתן לפנות אל צמד - עמותת העיוורים הנעזרים בכלבי נחייה בטלפון 03-5371065 ולקבל מהם סיוע בתהליך.
 • בתי הספר בודקים אם הפונים מתאימים לקבל כלב נחייה ומעבירים את המלצתם לשירות רש"ט (ראייה, שמיעה וטכנולוגיה) במינהל המוגבלויות של משרד הרווחה.
 • אם יתקבל אישור מהמשרד, הפונים יעברו קורס הכשרה בתנאי פנימייה בבית הספר לכלבי נחייה.
 • הקורס נמשך חודש, שבמהלכו לומדים להיעזר בכלב לצרכי ניידות והתמצאות מחוץ לבית.
 • בסיום הקורס, הכלב יימסר לעיוורים כדי שייעזרו בו בחיי היום יום.
 • כלבי הנחייה ניתנים לזכאים בהשאלה, ללא הגבלת זמן.

קבלת כלב נחייה בחו"ל

 • ישנה אפשרות להגיש בקשה לקבלת כלב נחייה בחו"ל.
 • הבקשה תוגש בכתב לשירות רש"ט.
 • ניתן לפנות אל צמד - עמותת העיוורים הנעזרים בכלבי נחייה בטלפון 03-5371065 ולקבל מהם סיוע בכל התהליך.
 • ההחלטה אם לאשר קבלת כלב נחייה בחו"ל תינתן בכתב בתוך 30 יום מקבלת הפנייה, על ידי הנהלת שירות רש"ט והמחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים של הפונה.
 • במקרה שהבקשה תאושר, המבקשים יוכלו לפנות לבית ספר מוכר בחו"ל כדי לקבל את אישורו, ולקבל פרטים על מועד הפתיחה של קורס ההכשרה באותו בית ספר.
 • לאחר קבלת האישור מבית הספר, יש להציג אותו בפני שירות רש"ט.
 • מי שנוסעים לחו"ל לצורך קבלת כלב נחייה זכאים לקבל:
  • מימון עבור הטיסות (כולל טיסות פנים, אם ישנן).
  • דמי כיס בסך $120 לכל תקופת השהות בחו"ל.
  • החזר הוצאות עבור הביטוח הרפואי בתקופת השהות בחו"ל.
 • קבלת כלב נחייה בחו"ל מחייבת שליטה בשפה האנגלית.

ערעור (השגה)

 • מי שאינם שבעי רצון מההחלטה של שירות רש"ט לגבי הזכאות, יכולים להגיש השגה לוועדה מקצועית עליונה שמורכבת מנציג מנהל המוגבלויות, נציג הפיקוח הארצי של שירות רש"ט ונציג ציבור העיוורים.
 • יש לנמק בכתב את הסיבה להשגה, ולצרף מסמכים רלוונטיים התומכים בה.
 • ניתן לשלוח את המסמכים למטה שירות רש"ט:
  • בדואר: מטה שירות רש"ט במשרד הרווחה, רחוב ירמיהו 39, ירושלים, 9446724
  • בפקס: 02-5085928
 • החלטת הוועדה תישלח בדואר אל הפונה.

זכויות נלוות

 • מי שבבעלותם כלב נחייה זכאים לקבל:
 • עובדי מדינה שיוצאים לקורס לצורך קבלת כלב נחייה (בארץ או בחו"ל), זכאים לחופשה מיוחדת על חשבון שירות המדינה בתקופה זו.
 • לא ניתן לעקל כלב נחייה, גם אם הוצא נגד בעליו צו עיקול בהוצאה לפועל, למעט מקרה שהחוב נובע מרכישתו של הכלב. למידע נוסף ראו נכסים וכספים שאסור לעקל בהוצאה לפועל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים