הקדמה:

כלבי נחייה ניתנים בהשאלה לעיוורים מוחלטים או בעלי שרידי ראיה מועטים
העיוורים נדרשים לעבור קורס הכשרה הנמשך חודש ימים בתנאי פנימייה
מי שבבעלותו כלב זכאי לקבלת קצבה לאחזקת הכלב
למידע נוסף ראו באתר "קליק לרווחה" של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים


כלבי נחייה שעברו אילוף מיוחד ניתנים בהשאלה לעיוורים שעברו מבחן התאמה וקורס הכשרה.

 • קורס ההכשרה נערך בתנאי פנימייה בבתי ספר לכלבי נחייה, ונמשך חודש ימים.
 • במהלך הקורס, לומד העיוור להיעזר בכלב לצרכי ניידות והתמצאות מחוץ לביתו.
 • הקורס כולל הדרכה פרטנית וקבוצתית (בחברת עיוורים נוספים), וכרוך במאמץ גופני ונפשי.
 • בסיום הקורס, ניתן הכלב בהשאלה לעיוור, על מנת שייעזר בו בחיי היום יום.

מי זכאי?

 • עיוורים מוחלטים או בעלי שרידי ראיה מועטים, שברשותם תעודת עיוור / לקוי ראייה.
 • זכאותו של אדם לכלב נחייה נקבעת על ידי בית ספר מורשה לכלבי נחייה, ומצריכה עמידה בתנאים הבאים:
  • יכולת התמצאות וניידות באופן עצמאי (אין חובה להתנייד בעזרת מקל נחייה).
  • מצב בריאותי המאפשר החזקת כלב נחייה.
  • תנאי דיור המתאימים להחזקת כלב נחייה בתוך הבית.
  • קיום פעילות יומיומית המצריכה ניידות, כגון: פעילות חברתית או ציבורית, תהליך שיקום, עבודה, לימודים וכיוצא בזאת.
  • גילוי נכונות להכנסת הכלב לבית מצד בני המשפחה.
  • גישה חיובית כלפי בעלי חיים, וכלבים בפרט.

תהליך מימוש הזכות

קבלת כלב נחייה בחו"ל

 • לעתים כלבו של עיוור חדל לתפקד, ולבתי הספר לכלבי נחייה בארץ אין אפשרות לספק לו כלב חלופי בטווח זמן שלא יפגע ביכולתו להתנייד.
 • במקרים אלה ניתן להגיש בקשה לקבלת כלב נחייה בחו"ל.
 • הבקשה תוגש בכתב לשירות רש"ט (ראייה, שמיעה וטכנולוגיה) במינהל המוגבלויות.
 • ההחלטה אם לאשר קבלת כלב נחייה בחו"ל (כולל כיסוי ההוצאות הכספיות של הנסיעה) תינתן על ידי הנהלת שירות רש"ט והמחלקה לשירותים חברתיים שבמקום מגוריו של הפונה. ההחלטה תינתן בכתב בתוך 30 יום מקבלת הפניה.
 • במקרה שהבקשה תאושר, יוכל המועמד לפנות לבית ספר מוכר בחו"ל כדי לקבל את אישורו, וכן מידע על מועד הפתיחה של קורס ההכשרה. לצורך כך, ניתן להיעזר בצמד - עמותת העיוורים הנעזרים בכלבי נחייה.
 • לאחר קבלת האישור מבית הספר, יש להציג אותו בפני שירות רש"ט.
 • קבלת כלב נחייה בחו"ל מחייבת שליטה בשפה האנגלית.

אישור מלווה לעיוור לקבלת כלב נחייה בחו"ל

 • נסיעת מלווה לאדם עיוור תאושר ותמומן על ידי שירות רש"ט בהתקיים שני התנאים הבאים:
 1. העיוור לוקה במחלה המחייבת השגחה צמודה. לשם כך, יש להציג בפני שירות רש"ט מסמך רפואי מיוחד.
 2. המלווה הוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה: בן/בת זוג, אח/ות, ילד/ה. לקרובי משפחה אחרים נדרש אישור מטעם שירות רש"ט.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות