אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית הוא אדם שבשל חוסר התפתחות או התפתחות לקויה של כשרו השכלי, מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא זקוק לטיפול
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה

לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית הוא אדם שבשל חוסר התפתחות או התפתחות לקויה של כשרו השכלי, מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא זקוק לטיפול.

  • הוראה 14.1 בתע"ס קובעת כי אבחון מוגבלות שכלית התפתחותית אצל אדם מצריך שיתקיימו אצלו כל התנאים הבאים:
  1. ירידה משמעותית בתפקוד שכלי (2 סטיות תקן ומטה מהממוצע)
  2. קשיים בהתנהגות מסתגלת, כלומר חוסר ביכולת לעמוד בדרישות של עצמאות אישית ואחריות בהתאם לגיל
  3. המוגבלות השכלית נוצרה במהלך תקופת ההתפתחות (עד גיל 5 שנים)

קביעת המונח "מוגבלות שכלית התפתחותית"

  • ב-17.06.2012 הוחלט להחליף את המונח "פיגור שכלי".
  • המונח החדש שנקבע, "מוגבלות שכלית התפתחותית", מחליף בחוקים ובמסמכים הרשמיים את המונח הישן.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים