אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית הוא אדם שבשל חוסר התפתחות או התפתחות לקויה של כשרו השכלי, מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא זקוק לטיפול
למידע נוסף, ראו באתר משרד הרווחה

על-פי סעיף 1 לחוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית הוא אדם שבשל חוסר התפתחות או התפתחות לקויה של כשרו השכלי, מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא זקוק לטיפול.

  • בהתאם להוראה 14.1 בתע"ס, אבחון אדם כאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית מותנה בקיומם של כל הקריטריונים הבאים:
  1. ירידה משמעותית בתפקוד שכלי (2 סטיות תקן ומטה מהממוצע)
  2. קשיים בהתנהגות מסתגלת, כלומר חוסר ביכולת לעמוד בדרישות של עצמאות אישית ואחריות בהתאם לגיל
  3. המוגבלות השכלית נוצרה במהלך תקופת ההתפתחות (עד גיל 5 שנים)

החלפת המונח "פיגור שכלי"

  • ב-17.06.2012 הוחלט על-ידי שר הרווחה להחליף את המונח "פיגור שכלי".
  • המונח החדש שנקבע, "מוגבלות שכלית התפתחותית", מחליף בחוקים ובמסמכים הרשמיים את המונח הישן.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים