רמות המוגבלות השכלית השונות נעות בין מוגבלות שכלית קלה למוגבלות שכלית עמוקה, ונקבעות על-ידי ועדת אבחון של משרד הרווחה
למידע נוסף, ראו באתר משרד הרווחה

הוראה 14.1 בתע"ס מגדירה מיהו אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומהן רמות המוגבלות השכלית השונות.

 • רמת המוגבלות השכלית נקבעת בהסתמך על תוצאותיהם של מבחני אינטליגנציה.

מוגבלות שכלית קלה

 • מוגבלות שכלית מוגדר קלה, כאשר מנת המשכל נעה בין 3-2 סטיות תקן מתחת לנורמה.
 • קיימת עצמאות במשימות של עזרה עצמית ודרישות חיי היומיום.
 • ישנה יכולת לקשר חברתי ולהשתלבות בתעסוקה.

מוגבלות שכלית קלה-בינונית

 • אנשים עם מוגבלות שכלית קלה-בינונית הם עצמאיים רק בחלק מתחומי היומיום, וזקוקים לתמיכה מוגבלת וקבועה לתקופות זמן קצרות כדי ללמוד ביצוע עצמאי יותר של מיומנויות חשובות.

מוגבלות שכלית בינונית

 • מוגבלות שכלית מוגדרת בינונית, כאשר מנת המשכל נעה בין 4-3 סטיות תקן מתחת לנורמה.
 • קיימת עצמאות חלקית במשימות של עזרה עצמית ודרישות חיי היומיום.
 • היכולת לקשר חברתי ולהשתלבות בתעסוקה היא חלקית.

מוגבלות שכלית בינונית-נמוכה

 • אנשים עם מוגבלות שכלית בינונית-נמוכה זקוקים לתמיכה חלקית בחלק מהתחומי היומיום, ולתמיכה מוגברת (עזרה בפועל) במילוי צרכים אחרים.

מוגבלות שכלית קשה

 • מוגבלות שכלית מוגדרת קשה, כאשר מנת המשכל נעה בין 5-4 סטיות תקן מתחת לנורמה.
 • יש צורך בטיפול ופיקוח תמידי במשימות של עזרה עצמית בחיי היומיום ובהשתלבות בתעסוקה.
 • קיימת יכולת לבצע מספר פעולות עם הדרכה צמודה.

מוגבלות שכלית עמוקה

 • מוגבלות שכלית מוגדרת עמוקה, כאשר מנת המשכל נמצאת 5 סטיות תקן מתחת לנורמה.
 • המוגבלות מתבטאת בתלות מוחלטת בסביבה ובטיפולה.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • אקים הארגון הארצי לאנשים עם מוגבלות שכלית ולמשפחותיהם