אהדה הינו ארגון הורים לבנים בעלי צרכים מיוחדים, הפועלים כקבוצה לעזרה עצמית. הארגון פועל במסגרת המרכז לייעוץ ושיקום של התנועה הקיבוצית. בארגון כ-700 חברים מכל צורות ההתיישבות.

פרטים

תחומי עיסוק:אנשים עם מוגבלויות
אתר:לאתר
דוא"ל:pelles@mahanayim.org.il
כתובת:המרכז לייעוץ ושיקום של התנועה הקיבוצית - בן גוריון 33, הרצליה, 46785
טלפון:04-6933322
050-6466632

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

תחומי פעילות הארגון

  • סיוע למשפחות לקדם את האינטרסים של אנשים עם מוגבלויות, לשם הבטחת קיומם בכבוד.
  • העצמת ההורים על ידי הפעלת קבוצות תמיכה להקטנת השחיקה והקלת הלחצים הנוצרים סביב הורות לבנות ובנים להורים חברי קיבוץ שהם אנשים עם מוגבלות.
  • קיום ימי עיון ומפגשים להעשרה אישית בנושאים הרלוונטיים.
  • כתובת מרכזית לאספקת מידע ותמיכה, ומתן סיוע לחבר ולקיבוץ בפתרון חילוקי דעות וקונפליקטים, בדרכים של גישור או בוררות.
  • עידוד גורמים בקהילה לשם יתר מועדות, התייחסות, הבנה ונכונות לעשייה למען שילובם של בעלי הצרכים המיוחדים בחברה.
  • קיום קשר עם גופים עמיתים, נותני שירותים, רשויות המדינה והקיבוצים - לקידום האינטרסים המשותפים.
  • הפקת דפי מידע תקופתיים הכוללים מידע ארגוני ומקצועי.
  • עזרה להורים ולקיבוצים בנושא הבטחת עתיד הבנים: "הסכם אהדה" הכולל גם יצירת קרן כספית כמקור להשלמת מקורותיהם של הבנים בעתיד לצורך קיומם בכבוד לכול ימי חייהם.
  • השתלבות בגופים הפועלים לקידום החוק לשוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות.