משרד החינוך אמון על מערכת החינוך ועל מוסדות החינוך בישראל, ובכלל זה גנים, בתי ספר, השכלה גבוהה וחינוך בלתי פורמלי. פעילות המשרד מתמקדת בחקיקה ותכנון שירותי החינוך וההשכלה ורישוי בעלי מקצוע בתחום החינוך וההוראה.

פרטים

תחומי עיסוק:חינוך
אתר אינטרנט:לאתר
דוא"ל:info@education.gov.il
כתובת:רח' שבטי ישראל 34, ירושלים 91911
טלפון:רשימת הטלפונים של משרד החינוך

תפקיד

  • אחריות על מערכת החינוך בישראל (גנים, בתי ספר, השכלה גבוהה וחינוך בלתי פורמלי).

נושאים וזכויות

האגף לפניות ותלונות הציבור

  • האגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך הינו הכתובת לפניות ותלונות הנוגעות לנושאים ושירותים הנמצאים באחריות משרד החינוך.
  • דרכי הפניה אל האגף:

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים