בקליניקות המשפטיות ניתן סיוע משפטי מסוגים שונים ובתחומים שונים. הייצוג נעשה על ידי עורכי דין בסיועם של סטודנטים.

הקליניקות המשפטיות הוקמו בפקולטה מתוך מטרה להגביר את מעורבותם של אנשי משפט בקידום צדק משפטי וחברתי, ומתוך כוונה להביא ליצירת תרבות משפטית המחוייבת לצדק חברתי. הקליניקות משלבות לימודים משפטיים מעשיים ועיוניים, הענקת סיוע משפטי והעצמה אישית וקהילתית. שילוב זה מציע תובנות ייחודיות המעשירות ומפרות את המחקר האקדמי ואת הפרקטיקה המשפטית כאחת.

פרטים

תחומי עיסוק:סיוע משפטי מסוגים שונים ובתחומים שונים
אתר:לאתר
כתובת:אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, תל-אביב, 69978

הרחבה

ללימודים הקליניים מספר רציונלים: חינוך משפטי קליני מבוסס על התפיסה לפיה על משפטנים כפרטים, וכקולקטיב מקצועי, מוטלת אחריות להשתמש בידע, במעמד ובמשאבים שמעניק המקצוע לעשות למען שינוי חברתי אמיתי, בין היתר באמצעות השבה לקהילה שבקרבה הם חיים ועובדים. שוויון בכלל - ושוויון בנגישות למשפט בפרט - הם עניינם של משפטנים, שכן מיצוי זכויות אינו יכול להישאר נחלתם הבלעדית של מי שבידם היכולת לרכוש שירותים משפטיים ולממנם. כמוסד לחינוך משפטי שבין תפקידיו הכשרת עורכי דין לעתיד, לפקולטה למשפטים יש אחריות לקידום ערכים אלו. בין כותלי הפקולטה למשפטים רוכשים סטודנטים את החינוך המשפטי שבסיומו נולד "התוצר הסופי" של תהליך זה - המשפטן ועורך הדין.

סטודנטים למשפטים מפתחים, במהלך לימודיהם, את הבנתם ואת רגישותם, בדבר יכולתו של המשפט להוות מכשיר לשינוי חברתי, ובכושרו להשיג צדק חברתי. כנגזר מכך, מעצבים הסטודנטים את תודעתם בדבר תפקידם של עורכי דין במימוש מטרות אלו. תוכניות לימודיות החושפות סטודנטים לעוול חברתי, כשלצדן מוצעות הזדמנויות למעורבות משפטית מתקנת, חייבות להתקיים בתוך הפקולטה למשפטים, בשל ההשפעה המכרעת שיש לפקולטה על עיצוב הזהות המקצועית של עורך הדין העתידי.

מתן הזדמנות לסטודנטים במהלך לימודיהם לרתום, הלכה למעשה, את המשפט לסיוע לאוכלוסיות חלשות - אנשים עניים, מיעוטים, עצורים ונאשמים בהליך הפלילי - יתרום לפיתוח ולשימור רגישותם לאי-צדק חברתי ומשפטי גם בהמשך דרכם המקצועית. כמוסד הפועל בתוך הקהילה, על הפקולטה למשפטים להעניק ממשאביה האנושיים והחומריים לקידום זכויותיהם של אנשים עבורם "המשפט" נתפס כשייך לאחרים, אך לא להם. ולבסוף, סטודנטים המשתתפים בתוכניות סיוע משפטי רוכשים מיומנויות מקצועיות מעשיות אשר מסייעות להם בחיים המקצועיים.

רשימת הקליניקות הפעילות בכל זכות

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות