שינויים שחלו בעשורים האחרונים הובילו לירידה ניכרת בשיעור העובדים המאורגנים ולפגיעה במעמדם ותנאי עבודתם של עובדים רבים בישראל. הקליניקה לזכויות עובדים באוניברסיטת תל אביב פועלת כדי לחזק את מעמדם של עובדים חלשים בשוק העבודה הישראלי.
העבודה בקליניקה נעשית תוך שיתוף סטודנטים מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב בעבודה המשפטית המעשית, במגוון רחב של תחומי פעילות ועשייה משפטית וארגונית.

פרטים

תחומי עיסוק:תעסוקה וזכויות עובדים, התאגדות עובדים
אתר:לאתר
כתובת:הקליניקות המשפטיות, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, תל-אביב, 69978.

נושאים וזכויות רלוונטיים בכל זכות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם